Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘begin te dromen’

Ds. Henco Lopers sprak op de eerste adventszondag over Jesaja 2 de verzen 1 tot en met 5. Bij God is het begin zo startte hij zijn betoog. Hij is de bron van alle volken. Als je dromt komen en gaan de beelden in je slaap. Je wordt meegevoerd lang plekken van liefde en geluk. Gebeurtenissen waarna je kunt verlangen. Zo ook Jesaja in zijn tijd hij zag de handelaren in Jeruzalem en hoewel het offeren in de tempel doorging is Jesaja kritisch omdat de stad haar hart verloren heeft. Er is ontrouw en het recht is met voeten getreden.

Het lijkt op het oog een bloeiende stad maar God wordt verlaten en in die stad begint Jesaja te dromen en krijgt een visioen over het nieuwe Jeruzalem de plek waar God woont. Hij de mensen uit alle volken toestromen naar de berg van de Heer. Om onderwezen te worden en recht en eerlijkheid te vinden. Op de kale dorre berg, het geestelijke dorre landschap, gaat een bloem open. Een bloem van hoop en herstel een bloem van toekomst en perspectief. Jesaja ziet in het laatst der dagen (de tijd van de gezalfde) die hoop in het visioen. Zijn bij Hem om onderwezen te worden. Roep elkaar op: laten we naar Jeruzalem gaan om dicht bij Hem te zijn.

Jesaja verlangt naar die tijd en Zijn leidingschap. Wij mensen hebben meningen te over en vaak schuiven we hiermee God naar de zijlijn. Leer het van Jesaja die er naar verlangde om bij Hem te horen en Zin leiding te moge ontvangen. Niet op eigen kompas maar het ontvangend van Hem. Heer wat wilt u zeggen. Aan de voeten van de berg Gods om te leren en richting te krijgen. Vers 4 zegt: ” En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.” Hier is sprake van een nieuwe werkelijkheid omdat God de aarde raakt. Waar dat gebeurt ontstaan vrede en recht.

Het wonen van God onder de mensen beperkt zich niet tot de tijd van Jesaja maar je ziet het ook in deze adventstijd en zelfs dan stopt het niet. We zien het telkens opnieuw terug in Zijn geboorte, dood, opstanding en het zenden van Zijn Geest. Jesaja zegt in vers 5: “Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des Heeren.” Laat je leiden door Gods vrede en licht.

Naar het overzicht