Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘ben je er klaar voor’

Op zondag 14 december jl. sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel opnieuw over Jesaja in het teken van de adventstijd. Deze keer over Jesaja 65 de verzen 17 t/m 25. Hij opende met de vraag: ben je er klaar voor? Om je tegenstander te ontmoeten, je toets en of voor het feest. Het is een vraag die overal kunt stellen en in de kerk stellen we hem ook. Bent u er klaar voor om God te ontmoeten?

God gat een nieuwe Hemel en aarde scheppen en het kan ieder moment zover zijn wanner de trompetten zullen schallen. Maar wat betekend het nu er klaar voor zijn? En hoe bereid je je nu voor? Jesaja schrijft: “Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.” Dit roep verwachtingen op. Hoe mooie en gaaf is dit. Willen we het meemaken of hopen we dat het nog even duurt?

Jesaja schrijft in vers 20: “Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.” Een moeilijk vers aldus Lopers die uitlegde dat hier feitelijk staat dat er geen stervelingen meer zullen zijn en het er goed en puur zal zijn.

“En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden planten, en derzelver vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewonen zij zullen niet planten, dat het een ander eten want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.” Over de verzen 21 en 25 zegt Lopers om er klaar voor te zijn moet je je realiseren dat het een al goedheid is. Hij heeft de dood teniet gedaan en wie in Zijn buurt komt wordt besmet met het nieuwe leven. Voel je het verlangen want dan ben je er klaar voor.

 

Naar het overzicht