Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘ben jij geliefd’

Op zondag 10 januari ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring en sprak in een serie over de biografie van Jezus voor de twee keer over het Bijbelboek Marcus. Ditmaal uit hoofdstuk 1 de verzen 9 t/m 13 - Doop en verzoeking van Jezus.

Ben jij geliefd vroeg Lopers zich hardop af. Niet als in populair zoals zangers of sprekers maar wordt er van je gehouden? Sommigen beantwoorden deze vraag met nee zoals de vele dak- en thuislozen en eenzame ouderen waar niemand voor zorgt.  Zij voelen zich niet geliefd. Geliefd zijn is belangrijk in ons bestaan het is de brandstof voor de ziel en van levensbelang. Het is de erkenning dat je er mag zijn. Hetzelfde geld voor de dragende liefde van God. In Marcus 1 lezen we over de doop van Jezus. God die met alle majesteit, macht en kennis was afgedaald naar de Jordaan. Johannes weet zich geen raad. Moet ik het Lam dopen geen denken aan. Maar Jezus zet door om in de doop gelijk te worden aan de mensen. Hij trekt hier met de doop ons leven ons bestaan aan en identificeert zich met ons.

Als Jezus bovenkomt land de duif op Hem en wordt de Geest uitgestort. Daarnaast klinkt Gods stem: jij bent mijn geliefde zoon. Over liefde gesproken wat een bemoediging. Deze bemoediging zit niet alleen in Zijn doop maar tevens in het samenzijn van de drieenig God die elkaar liefhebben, loven en zegenen. Vol liefde dienend en erend. Een complex verhaal maar zo maakt God zich bekend. Voor liefde zijn er immers meer dan 1 persoon noodzakelijk anders had de liefde nooit bestaan. Wij mogen ons opgenomen voelen in die kring omgeven door Zijn liefde en kracht. Zo krijgt ons leven zin zelfs als de aardse liefde ontbreekt. Opgenomen in Zijn liefde krijgt zo een andere dimensie. We gaan van de lou naar de warmte omdat er altijd iemand is die van je houdt.

Zo zijn wij mensen bedoelt en God wil ons opnemen in die liefde. Direct na Zijn doop wordt Jezus de woestijn in geleid om 40 dagen beproefd te worden. Naar de plek waar het leven radeloos is en het droog en dor is (ds-henco-lopers-leven-in-de-woestijn en ds-lopers-een-helse-beproeving). Om zo ook ons uit de woestijn van ons leven te redden en ons terug te brengen in God liefde. Hij kan ook in u leven overwinnen. Hij die de Hemel openbrak waardoor wij geliefd werden ziet u en zoekt u op.

 

 

Naar het overzicht