Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Blijft trouw’

Op zondag, 29 augustus jl., sprak ds. Henco Lopers in de Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel voor de derde maal in een serie over Openbaringen. Deze zondag sprak hij over hoofdstuk 2 de verzen 8 t/m 11 met als thema ‘Blijf touw’

Het zijn de woorden van Jezus zelf aan Zijn gemeente direct uit eerste hand. Een gerichte boodschap voor Smyrna en de andere gemeenten. Waarbij opvalt dat deze gemeente geen kritiek krijgt in tegenstelling tot de anderen. De gemeente heeft het zwaar door hun keuze voor Jezus en keken de dood in de ogen. Toch kende ze slechts 1 doel: hoe blijven we trouw. Een vraag die we vandaag ons zelf ook kunnen stellen. Trouw aan de keizer is een belangrijk woord omdat de gemeente hierin concurreerde met de gemeente in Efeze en juist in deze stad kiezen er mensen voor Jezus. Mesen die wachten op Zijn zegen. Ze werden uitgestoten uit de maatschappij en vervolgt.

Jezus zegt het ook: ik weet van u ellende, moeite en rijkdom. Daarmee laat Hij ze en ons in de spiegel kijken. Zien we de rijkdom? Blijven we wel op Hem vertrouwen en rijk in Hem? Beschouwen we het aardse leven wel als verlies? Wij geloven dat we et allemaal van Hem mogen verwachten maar de situatie in Smyrna werd er niet beter op. Jezus zegt zelf: het wordt erger, dus blijf trouw. Geen perfect leven dus voor deze gemeente. Trouw tot in de dood wordt gevraagd want dan wacht de lauwerkrans zo zegt Hij.

Zo komt Hij ook naar ons. Hij die ons kent onze pijn, verdriet en onze worsteling. Hij poest het niet weg maar vraagt trouw.  Zoek mij zegt Jezus, de eerstgeborene uit de doden. Hij keek ook de dood in de ogen voor ons. De gemeente in Smyrna werd belaagt omdat ze christen waren in tegenstelling tot de Joden die wel maatschappelijk uit de voeten konden. Over hen is Jezus vernietigend en zegt: jullie komen uit de synagoge van de duivel en kennen mij niet.

Jezus daagt ons uit. Ons leven is in Hem blijf dus trouw! Trouw is overgave in alle omstandigheden dan ontvangen het echte leven.

Naar het overzicht