Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'blijven bidden'

Ds. Henco Lopers sprak op Palmzondag, 28 maart jl., over de vierde levensles in de 40-dagentijd in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij deed dit aan de hand van Lucas 22 de verzen 1 t/m 23 en de verzen 39 t/m 46.

Bidden met intensiteit
Het net sluit zich om Jezus want het lijden en sterven komt dichterbij. Wij zien het in ons leven vaak niet aankomen maar Jezus wist wat Hem te wachten stond en bij dat vooruitzicht werd Hij bang en riep Zijn Vader aan in gebed op de Olijfberg. Leer van Hem in deze uitzichtloze situatie, Hij gaf niet op maar bleef bidden. Wanneer Hij op de Olijfberg is voor de gruwelijkste confrontatie ooit weet Hij dat het aanstaande is en het zweet breekt Hem uit maar zoekt daarin Zijn Vader. Hij bidt en vraagt de Vader of de beker mag worden weggenomen en je voelt Zijn angst. Angst ervaren wij ook in ziekte, lijden en sterven en Jezus bidt: Vader als U het wilt. Smeek Hem om hulp in uw nood. Jezus bidt met grote intensiteit want bidden is geen formaliteit. We zien in Jezus bidden ook Gods wil erkennen en dat is gelovig bidden. Verbidden mag maar hou vast aan Zijn wil. Het is niet makkelijk in vervolging, ziekte en pijn maar erken Zijn wil want God weet wat goed is.

Vragen om Zijn nabijheid
Twee keer wordt in het tekst gedeelte de nadruk gelegd op: bidt dat u niet in verzoeking komt. De duivel trekt aan ons in vele facetten van het leven maar God is daarbij. We moeten telkens kiezen en naar wie gaat onze keuze uit? Zullen de twaalf apostelen blijven en gaat hun hart naar Jezus uit? Daarom vraagt Jezus ze te bidden, lees in contact te blijven, opdat u niet verzocht wordt en de macht te kunnen weerstaan. Hij ging de weg van het lijden en ontkwam niet aan die gigantische worsteling. De satan werd weerstaan. Jezus leerde het ons om intensief te bidden en niet zomaar iets op zeggen. Bid om Zijn nabijheid in beproeving is onze levensles. 

Zie ook de twee eerdere levenslessen:
ds-lopers-simpel-leven
ds-lopers-tot-zegen-zijn
ds-lopers-erop-uit-gaan

Naar het overzicht