Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘dank God’

Op dankdag, woensdag 3 november jl., ging ds. Henco Lopers voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de Klaagliederen van Jeremia.

Gaan we klagen op dankdag zo opende Lopers Gaan we sober doen? Nee, de woorden van Jeremia zijn vol hoop en troost voor toen en nu in roerige tijden. Jeremia schrijft: “Genadig is de Heer we leven nog” ?Jeremia schreef dit na de verwoesting van de tempel waarna er chaos heerste in het land. Zo zouden wij deze corona periode ook kunnen ervaren. Het leven stond min of meer stil maar nu kunnen we elkaar weer ontmoeten en Hem gezamenlijk danken.

Niet dat alle zorgen wegenomen zijn want we hebben te maken met nieuwe maatregelen. Toch hebben we alle redenen om Hem te danken ondanks dat ook de kerk veranderd lijkt. De kerk heeft de taak om weer relevant te zijn in deze veranderde wereld. Wereldleiders maken zich druk deze week op de klimaattop om de door ons zelf veroorzaakte problemen het hoofd te bieden maar wat is hun drijfveer Gods weg? De door hun te nemen maatregelen zal mensen beperken met alle gevolgen van dien. Want wie laat zich nog aanspreken? Allemaal ontregelende krachten die chaos scheppen.

Allemaal he gevolg van het volgen van onze eigen weg en het niet luisteren naar God, daar waar de oplossing te vinden is. De profeet Micha schijft: “je weet wat de Heer van je vraagt” Vertrouw op Hem de God van ons leven want dan s het leven goed. Verwacht het van Hem. Wacht geduldig op Hem want hij zal redding geven. Hij roept ons op recht te doen opdat we met een zuiver geweten als gezegende kinderen Zijn weg mogen gaan.

Naar het overzicht