Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘de inclusieve kerk’

Op zondag, 6 juni jl., vervolgde ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel zijn serie over het Bijbelboek Handelingen en het werk van de Geest aan de hand van het verhaal over Cornelius. (hoofdstuk 10: 1 – 48).

In het begin van het christendom bestond de kerk uit Joden en in Handelingen 10 zien we dat de Heilige Geest deze grens doorbreekt. De Joden dachten dat de belofte alleen voor hen gold. Dat exclusieve denken ziet men tot aan vandaag in Israël.  Maar de Geest laat zien dat het evangelie voor allen volken is en zich niet beperkt tot het Jodendom en schiep daarmee een enorm perspectief. Jezus is groter dan alle dingen en de Geest gaat ermee aan de slag door muren af te breken  en grenzen te verleggen.

Cornelius is een heiden en afkomstig uit de Romeinen maar God liet hem merken dat Hij hem genade verleende door de verschijning van de engel. Ook Petrus, een Jood, krijgt een visioen te zien om zijn inzichten te laten kantelen om hem anders te laten zien. Het visioen met de reine en onreine dieren en wordt uitgenodigd om er van ter eten waarop hij herhaaldelijk weigert. Maar de stem uit de Hemel zegt wat God rein heeft verklaard mag je niet als verwerpelijk beschouwen.  Waarop de Geest de lijnen in het hoofdstuk bijeen brengt en Petrus en Cornelius samenbrengt na een nacht worstelen van Petrus om God wil te verstaan.

Als Petrus bij Cornelius, de Romeinse hoofdman, aankomt staat deze hem al op te wachten en vereert hij Petrus. Petrus deed wat ongehoord was en trad bij Cornelius binnen en hoort hem aan. Zo vallen de puzzelstukjes voor Petrus in op zijn plek en trek hij de conclusie namelijk God sluit niemand uit! Hij trekt zich het lot van de heidenen aan. Hij is God voor iedereen. Hier zien we het werk van de Geest die muren afbreekt en de grenzen verlegt. Christus die van twee werelden een maakt, die de kerk leven schonk.

De inclusieve kerk is veel besproken en de laatste tijd veel vanwege gender gelijkheid maar het lijkt soms ook de kerk te passeren. Maar deze kerkleden zijn er wel en zij ervaren (nog steeds) een muur. Is het niet zo dat God geen onderscheid maakt zoals we net geleerd hebben? Cornelius werd door God geaccepteerd!!-  God trekt zich niets aan van onze grenzen en we leven slechts op Zijn adem. Cornelius heeft het ervaren en Petrus mocht het leren inzien  aangemoedigd door de Geest.  Want God doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gaat het nu nog over ons gedrag vroeg Lopers zich hardop af? Ja, want God roep ons op tot een heilig leven. Echter God stelt geen voorwaarden zoals de doop ons al leerde. Hij kijk naar ons met Zijn Goddelijke ogen vol liefde om onder grenzen een ieder te helpen.

Zie ook de twee eerdere preken uit deze serie:
Zie ook de eerde preken uit de serie over het Bijbelboek Handelingen:
ds-lopers-wordt-wijs-door-de-geest
ds-lopers-hoe-zouden-we-zwijgen

Naar het overzicht