Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘de roeping van de kerk’

Op zondag, 26 september jl., sprak ds. Henco Lopers in de Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over de roeping van de kerk. Dit deed hij aan de hand van de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1 de verzen 1 t/m 14 en hoofdstuk 4 de verzen 1 t/m 6.

We bevinden ons als  christenen in een bijzondere positie zo startte Lopers. We zijn gezegend met talloze zegeningen,  we zijn vol liefde uitgekozen, in Christus voorbestemd voor God, verlost van de zonden, Jezus als onze hoop, hebben het evangelie en hebben genade ontvangen. Maar er wordt ook iets verlangt van ons en de woorden van Paulus hebben het nodig die te overdenken. We mogen de weg van onze roeping gaan die we ontvangen hebben, Wat wil God ons hiermee zeggen?  Je mag die woorden naar je toehalen in Christus zijn. Want dat is wat we zijn als gemeente in Christus. Niet worden maar zijn in Christus. Zijn schrijft ook Paulus dus mogen wij het ontvangen want God geeft het ons. Dit geeft rusten is een zegen voor ons.

Soms falen we en zijn we teleurgesteld of willen we ermee stoppen maar we moeten we realistisch zijn. We mogen verlangen naar echte verbinding en het delen van ons leven met elkaar. Niet blijven hangen in worden maar terug naar de basis zoals Paulus al schreef: zijn in Christus. We mogen de hoop oppakken die gevestigd is op Jezus. Rijkdom in Hem en tegelijk vraag Paulus de weg van onze roeping te gaan. Dat dit geen weg is van gegarandeerd succes blijkt wel want Paulus zit gevangen. Ja er is aanvechting en ook vandaag aan de dag wordt religie verdacht gemaakt en toch mogen we onze weg van de roeping gaan. Wat is die roeping dan? Dat we in Christus geroepen zijn tot heilig en zuiver leven. Voorbestem kind die zijn hoop op Christus richt die onze kracht is.

Over welke weg spreekt Paulus? Paulus geeft geen route kaart maar schrijft wees bescheiden, zachtmoedig en verdraag elkaar in liefde. Deze weg is een houding en manier van leven waarin je God de ruimte geeft. Bescheidenheid is de ander dienen en als Christus zijn de ander tot zegen. Verdraag elkaar in liefde omdat we 1 zijn in Hem ook als we verschillend zijn. Dat maakt ons geduldig om in deze wereld heilig en zuiver te leven.

Naar het overzicht