Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'de vreugdebode'

Op eerste kerstdag, vrijdag 25 december, ging ds. Henco Lopers voor in de dienst op kerstmorgen. In een vrijwel lege Lichtkring was er alles aan gedaan om er een mooie dienst van te maken en sprak Lopers over het kerstevangelie uit Lucas 2 de verzen 1 t/m 7 en 8 t/m 14. Net als de afgelopen weken trok Lopers en parallel met Jesaja en in dit geval Jesaja 52 vers 7: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten degenen, die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; degenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; degenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning.

Een vreugde boodschapper is de bode van God zo opende hij. Jesaja bracht het nieuws te voet en moest daarvoor door de bergen trekken op zijn weg naar Jeruzalem. De wachters van de stad zien hem (de bode) al komen. Hoor wat hij zegt .. vrede? Komt hij vrede brengen? Ja, hij komt vrede brengen want de Sion is gekomen. God keert terug naar Jeruzalem. Laat er vreugde zijn over Hem die bij de mensen komt wonen. Hij die redding brengt en met de mensen is begaan.

De herders sliepen in het open veld en leiden daar een ruw en ruig bestaan waar weinig tegenover stond. En juist zij krijgen het goede nieuws van de engel te horen. Zij waren verbaasd maar de engel zegt God ziet jullie de Immanuel is nabij! Hetgeen hen vervulde met blijdschap.

Vandaag kijken we ook naar die vreugdebode. Is dast het zo gewenste vaccin? Het behoud van je baan? Een medicijn? Onze levensomstandigheden zijn allemaal anders maar hebben toch alle het gevoel dat het leven hier nog niet af is. We wachten op Jezus DE vreugdebode. Hij komt met het goede nieuws namelijk het leven met Hem. In Lucas 4 vers 18 en 19 staat: “De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.” Dat is Jezus in Bethlehem geboren die ons hoop op herstel, leven en perspectief biedt. Hij komt nabij in welke levensomstandigheid je ook zit. Om je nieuw te maken en vandaag ontvangen Hem opnieuw onze redder en Heer.

Naar het overzicht