Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘deel je geloof'

Vanmorgen, 15 december, sprak ds. Henco Lopers op de derde advents zondag in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het was Lopers derde preek aan de hand van een vierluik over 4 bijzondere mensen in de Bijbel. De eerste was Zacharias (zondag 1 december jl.) de tweede was Maria (zondag 8 december) en vandaag waren dat Maria en Elizabet. Er werd gelezen uit Lucas 1 de verzen 39 t/m 56.

Maria bezoekt Elizabet
Daarna vertrok Maria haastig naar een stad in de bergen van de stam van Juda Ze ging daar Zacharias en Elizabet bezoeken. Ze ging hun huis binnen en groette Elizabet. Toen Elizabet de groet van Maria hoorde, bewoog het kind in haar buik. Het leek op te springen. En Elizabet werd vol van de Heilige Geest. Ze riep luid: "God is zó goed geweest voor jou! Meer dan voor alle andere vrouwen! En God is óók zo goed voor je kind! Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij op bezoek komt? Want op het moment dat je mij groette, sprong mijn kind van blijdschap op in mijn buik. Wat heerlijk voor je dat je hebt geloofd wat Hij tegen je heeft gezegd! Want wat Hij tegen je heeft gezegd, zal ook gebeuren."

Maria zei: "Ik prijs de Heer God. En ik ben blij over God, mijn Redder, omdat Hij zó goed geweest is voor mij, een gewone vrouw. Voortaan zullen alle volken zeggen dat God heerlijke dingen voor mij heeft gedaan. Want de heilige, machtige God heeft geweldige dingen bij mij gedaan. Hij is vriendelijk en goed voor alle mensen die ontzag voor Hem hebben. Ook voor hun kinderen is Hij vriendelijk. 51 Hij heeft machtige dingen gedaan. Trotse mensen heeft Hij vernederd. Machtige mensen heeft Hij hun macht afgenomen. Maar gewone mensen heeft Hij geëerd. Hongerige mensen heeft Hij veel gegeven. Maar rijke mensen heeft Hij met lege handen weggestuurd.  Hij is zijn volk Israël te hulp gekomen, omdat Hij wilde doen wat Hij vroeger aan onze voorouders heeft beloofd. Want Hij heeft al aan Abraham beloofd dat Hij voor eeuwig goed zou zijn voor hem en zijn familie ná hem."
Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elizabet. Daarna ging ze naar huis terug.

De meest populaire app is WhatsApp zo begon Lopers zijn preek. Vrijwel iedereen heeft hem op zijn mobiel, Het is makkelijk en snel om even wat te overleggen of af te spreken. Voor Maria was dat weel anders ondanks dat haar leven op zijn kop stond na het bezoek van de engel. Wat een nieuws wat dat en Maria moet op reis ze moet het zelf gaan vertellen. Ze reist door Judea naar Elizabet haar tante een reis van 3 dagen. Het staat nogal afstandelijk en er was blijkbaar geen warme band tussen beide maar door haar geloof komt Maria in beweging en legt ze dit bezoek af.  Bij de ontmoeting tussenbeide springt het kind op in Elizabet buik en spreekt gezegend is de vrucht van je schoot.

De Geest heeft het wonder voltrokken en beide vrouwen zijn door God aangeraakt en beide profeteren bij hun ontmoeting wanneer de geest de geest herkend. Wat zou er gebeurd zijn als Maria wel een App had gehad? Was er deze ontmoeting er dan ook geweest zo vroeg jij zich af. En hadden beide vrouwen er dan net zoveel plezier eraan overgehouden? Soms moet je elkaar ontmoeten en is er meer nodig dan een Appje. Herkenning bij ontmoeting. Als u leven een leven met God is er ook meer nodig. Gods Geest is met Pinksteren immers uitgestort op alle gelovigen. Ontmoet de ander in God en waar de Geest is dat is samen geloven en samen delen. Herken wat God doet in de ander en wat Zijn aanwezigheid doet. Bij Maria en Elizabet gebeurde het spontaan. Laten wij dan net als zij het evangelie niet voor ons zelf houden maar het delen!

 

Naar het overzicht