Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'een gemeenschap van heiligen'

Op zondag, 17 oktober jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het ‘een gemeenschap van heiligen’ aan de hand van 1 Korintiërs 1 de verzen 1 t/m 3 en hoofdstuk 12 de verzen 1 t/m 11.

Het is best een aparte een aparte gewaarwording als je je realiseert dat je daarbij hoort zo opende Lopers. Het voelt wat vreemd en onwennig. Maar Paulus schrijft het zo wel op, geheiligd in Christus en aan de heiligen in Efeze. Door geloof in Christus en ingelijfd bij God. Het is onze identiteit. Heilig, niet om wat wij zijn maar om wat Hij deed en doet voor ons want wij kennen onze onheiligheid maar al te goed. En in de kerk is het al niet anders. Zo ook de Korintiërs zij waren hoogmoedig en Paulus spreekt ze erop aan met dat kan echt niet want u bent heilig. En ook ons leven is niet perfect in balans met God maar toch zijn we heilig door Christus en mogen we samen die gemeenschap vormen.

Maar wat betekend dit dan? Kijken we naar de kerk alsof we nodig bekeerd moeten worden of zien we het als een gemeenschap van heiligen? Want dat maakt veel uit. Als je het ziet als een gemeenschap van heiligen dan mogen we God vertegenwoordigen hier op aarde. Bevrijd van de zonden door Christus zijn we vrij en mogen we Zijn handen en voeten zijn. We hoeven niet meer te tobben over onze zonden maar stralen als Zijn kinderen. Staan in Zijn licht. De focus mag gericht zijn op het licht, blijf niet hangen in je zonden we zijn al bevrijd. Daarnaast is de Geest in ieder van ns aan het werk en zo vormen we de gemeenschap.

Wat zie van God in de ander?  Liefde, geduld, kennis en wat heeft God jou gegeven? Zo mogen we gemeente zijn en Zijn koninkrijk zichtbaar maken in deze wereld. Wij horen bij Christus onze heer en zijn heilig. Wat een positie. Neem die positie en de verantwoordelijkheid om de ander tot zegen te zijn.

Naar het overzicht