Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Een helse beproeving’

Zondagmorgen, 16 augustus, sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel opnieuw over het leven in de woestijn. Eerder sprak hij in dit verband over David (ds-lopers-heer-u-bent-mijn-god), het volk Israël (ds-henco-lopers-leven-in-de-woestijn) en nu over Jezus. Als tekst voor de prediking werd Mattheus 4 de verzen 1 t/m 11 gelezen.

Jezus werd door de Geest in de woestijn geleid een plek waar ook wij soms kunnen ervaren door onze levensomstandigheden. Heer waar bent u dan? In zo ’n periode is het afzien en loop je op je tandvlees. Je wordt belaagd en verleid om je hulp buiten God te zoeken. Wat een strijd! Maar wat gebeurd er met Jezus? Hij is net gedoopt en bekrachtigd met de Geest van God vanuit de Hemel waarna hij door de Geest naar de woestijn wordt gevoerd. De Geest die Jezus sterker gaat maken in de komende 40 dagen. In die proef komt ook de satan dichtbij. Van oudsher werd er onderscheid gemaakt tussen beproeving en verzoeking. Beproeving komt van God en verzoeking komt van de satan zo werd aangenomen maar in de Griekse grondtekst betekenen beide woorden hetzelfde.

Wanneer we beproefd worden is het de vraag: wie kies je? Kies je voor Hem? Ook als het moeilijk is? We kennen allen beproevingen en het kan hard en zwaar zijn om in alles tegengewerkt te worden. Laat je niet ontmoedigen als de satan dichterbij komt.  Jezus werd ook beproefd door de satan en deze beproeving was 3-ledig. Allereerst werd Jezus beproefd op zijn lichamelijke behoefte. Na 40 dagen woestijn waar eten en drinken niet voorhanden zijn slaat de satan toe als Jezus kwetsbaar is. ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze in broden moeten veranderen.’ Maat Jezus verslaat hem met Gods woorden en antwoord: 'Je kan niet alleen van brood leven. Alles wat God zegt, heb je óók nodig om te leven.' Ook wij moeten staande blijven in beproevingen en dat kan alleen in en door Hem. Daarom bidden we ook dagelijks: ‘en leid ons niet in verzoeking’.

Als tweede wordt Jezus aangevallen op zijn geloof. Is God wel te vertrouwen? ‘Als U Gods Zoon bent, spring dan naar beneden. Er staat toch in de Boeken: 'God zal zijn engelen de opdracht geven dat ze U op hun handen moeten dragen. Dan zult U uw voeten niet aan een steen stoten.' Maar Jezus vertrouwd onbegrensd op Zijn Vader en hoeft het niet te testen en antwoord: Maar er staat ook in de Boeken: 'Je mag je Heer God niet uitdagen.' Spel geen spel met God maar geloof Hem op Zijn woord.

Als derde en laatste wordt Jezus beproefd op zijn verlangen om controle. Daar waar wij ook liever zelf alles in eigen hand houden en de controle willen voeren wordt Jezus gevraagd om een knieval te maken bij het overzien van de volken. Jezus antwoord opnieuw scherp en wijst de satan terug: Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: 'Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.' In de woestijn van leven kunnen demonen hetzelfde effect opwerpen voor ons waaruit je alleen kunt komen met de kracht van Jezus. 1 Korinthe 10 verse 13 mag dan een bemoediging zijn: ‘Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.’

Naar het overzicht