Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'eenheid en verscheidenheid’

Op zondag, 2 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Efeziërs 3 de verzen 8 t/m 21en gaf het de titel ‘eenheid en verscheidenheid’ mee. 

Eenheid en verscheidenheid in de gemeente hoe werkt dat zo vroeg Lopers zich hardop af. Kunnen we elkaar hierdoor nog wel vinden? Puzzelstukjes los van elkaar stellen niet voor maar vormen toch samen een geheel. Zo is het met geloven ook. Probeer God maar eens te doorgronden? Telkens ontdekt je nieuwe puzzelstukjes en de puzzel wordt steeds groter. Het gaat je niet lukken want Hij is te groot. Toch mogen we de puzzel leggen en de mag ons hierbij helpen in al zijn diversiteit en facetten. 

 Zo veelzijdig en kleurig is het geloof en we raken er niet op uitgekeken. Samen mogen de diepte en grootte gaan zien hetgeen erkenning vraagt van onze diversiteit en niet alleen die van gelijkgestemden. Dat voelt wel veilig maar die tijd heeft de kerk achter zich gelaten. Onze opvattingen en ideeën lopen uiteen maar raken ons allen. Dit is niet uniek want ook in de gemeente in Efeze had men hiermee te maken. Ze bestond namelijk uit twee groepen. De ene groep waren bekeerder heidenen en de tweede uit Joden die tot geloof gekomen waren en beide hadden zo hun eigen ideeën en opvattingen. Heel divers maar toch vormden zij een gemeente. Een uitdaging ook voor ons in deze tijd. 

Maar wat is het geheim in deze gemeente? Paulus spreekt over het diepe geheim van de kerk namelijk Jezus Christus en die gekruisigd. Zijn offer ligt ten grondslag aan de eenheid, dat is het geheim. Paulus schrijft verder: “u leefde in een wereld zonder hoop en God maar u bent door Zijn bloed dichtbij gekomen.” (vers 12 – 15). Hetgeen betekend dat we nieuwe mensen zijn in Christus met 1 hart en ziel. Door Zijn bloed is er vrede en verbind Hij ons en maakt ons Zijn kerk. 

Maar hoe gaan we om met verscheidenheid in de kerk? Soms is het de kracht van de kerk maar soms ook de zwakte. Wanneer in de kerk iedereen voor zijn eigen gelijk strijd, zich vasthoudt aan hun eigen waarheid, verliest men elkaar uit het oog en is het een zwakte. De waarheid in de Bijbel is een persoon namelijk Jezus. Paulus bid hiervoor in vers 16 en 17 en schrijft: Wortel in de liefde van Christus en niet in je eigen waarheid want dan ontstaat eenheid. Want in Zijn bloed ligt de diepe heiliging en vernieuwing. Wij hebben vergeving en verzoening ontvangen dor Zijn bloed. God verhaal met ons eigen leven is voor eenieder anders en van die verscheidenheid mogen we getuigen. 

Samen met alle gelovigen mogen we de puzzelstukjes leggen die ons God tonen en laten zien. We zijn niet hetzelfde maar vormen een eenheid met onze eigenheid door het bloed van Christus. Ontdek Jezus in de ander want dan gaan we het zien en wordt God groot.

Naar het overzicht