Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘erop uit gaan’

Ds. Henco Lopers sprak op zondag 28 februari over de tweede levensles in de 40-dagentijd in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij deed dit aan de hand van Mattheus 9 vanaf vers 35 t/m hoofdstuk 10 vers 16 ‘de uitzending van de discipelen’.

We waren niet te houden de afgelopen weken zo startte Lopers. Eerst de schaatspret en kort daarna het voorjaar. We trokken erop uit en hadden geen aansporing nodig. Genietend van onze vrijheid in Gods schepping maar wat zou het mooi zijn als we het met Gods woord o0ok zo deden. Dat dat onze tweede natuur zou zijn. Met als motto de redding van anderen zoals God dat met ons deed.

In Genesis staat de val van de mens beschreven waarvan God had gezegd wie ongehoorzaam is zal sterven hetgeen we dagelijks om ons heen merken. Weliswaar niet letterlijk maar we dragen het onvruchtbare en als God geen actie had ondernomen dan was de dood het einde geweest. Want Hij riep: waar ben je? en waarom verberg je je voor mij? God kwam toen al met Zijn reddende liefde naar de mens met hoop en redding en is ook nog betrokken op ons. Eerst in het paradijs en later in en door Jezus. Jezus die de mens zag als schapen zonder herder (vers 36) toont Zijn betrokkenheid aan de ploeterende mens. Hij ziet eenieder in het verlangen naar het hemelse en had medelijden met het tekort, de leegte en het onvolmaakte. Ons verlangen naar het volmaakte kan enkel door Hem in verzoening met god de schepper. Naar eenieder van ons gaat Zijn verlangen uit, bewogen om het verloren bestaan te helen.

In vers 35 lezen we dat Jezus erop uit trok met zijn volgelingen uit liefde. En de volgelingen werden er zelf op uit gezonden. Jezus legt hun kracht op zodat zij Zijn taak kunnen voortzetten. En onbevangen gaan zij op pad zoals ook Jezus zelf deed. Onbevangen daar wij vaak voorbereid op pad gaan doen zij dit niet en gaan in Zijn kracht. Jezus geeft ze instructies mee (vers 12) om de ander zegenend tegemoet te treden, om zegenend de ander nabij te zijn. Zijn wij net zo gretig als het om de redding van anderen gaat? Je hoeft niet te preken maar ga als Jezus onbevangen op pad. Vers 16 zegt trek erop uit maar gebruik je verstand. Zoek de ander zoals Jezus ook jou zocht. Ga dus op pad in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Vol in de kracht van de Geest want vrede, geluk, heelheid en verzoening is er alleen als God dichtbij komt.

Naar het overzicht