Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘eten van twee walletjes’

Op zondag, 10 oktober jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het ‘het eten van twee walletjes’ aan de hand van Openbaringen 2 de verzen 12 t/m 17.

Een scherp stuk zo startte hij. Een tweesnijdend zwaard om te onderscheiden goed en kwaad, om duidelijk te maken wat het belangrijkste is in je leven. Iedereen zal het herkennen iemand die overal van alle voordelen wil profeteren.  Op zich onschuldig maar onschuld verdwijnt. Je kan in twee werelden leven naar school gaan en s’ avonds drugs rondbrengen. Zo kan het in het christendom ook gebeuren. Je leest het in de tekst. De hele Pergamus stond vol met tempels en ademde afgodendienst uit. Daar probeerde deze gemeente stand te houden.

Jezus is hard voor en zegt: “je woont waar satans troon staat.” Maar geeft zo ook complimenten: “u bent trouw gebleven”. Hij snap de situatie waarin ze leven (vers 13). Een van hen is dood gemarteld en de gelovigen hadden het besef dat hen kon overkomen.  Een uitdaging in zware omstandigheden om christen te zijn in zo ’n samenleving. Lopers trok direct een parallel met vandaag. Hoe doen wij dat vandaag aan  de dag? Vergroeien we ermee of staan we nog voor Jezus?

Jezus komt in de tekst naar voren als rechter met het zwaard om waarheid en leugen te onderscheiden. De christenen hadden te maken met het werk van  Bileams. Zijn boodschap was nog springlevend, zijn gedachten stond vermenging van de volken door verleiding voor. Het zelfde gold ook voor het werk van de Nikolaieten die alles goed praatte. Zij zeiden wat maakt het uit laat het samensmelten. Maar Jezus boodschap is duidelijk anders,  Hij vraagt ons op Zijn weg te blijven.  Natuurlijk is er ook nu druk hetgeen de discussie over christelijk onderwijs wel bewijst. Maar het komt erop nee dar we Zijn koninkrijk blijven belijden. Wat is ons getuigenis? Wat houden we overeind? Jezus zelf zei: “niemand kan twee werelden dienen.” Het is een uitdaging voor ons want alles ademt de opvattingen van onze maatschappij uit.  De verleidingen zijn groot en worden er in meegezogen. Blijven we wel kritisch genoeg? Beseffen hoe groot het gevaar is?

Jezus waarschuwt ons ervoor in de tekst maar bad ervoor. In het hogepriestelijk gebed bidt hij: “Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw. En al het Mijne is Uw, en het Uwe is Mijn; en Ik ben in hen verheerlijkt. En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U,  Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.” Hoe gaan we ermee om? Maken we de juiste keuzes? In tijd, werk, geld, sport etc. Zeten wij hem op de eerste plaats? Het zal wel een schuren en pijn doen. Maar als je geloofd dat in Hem het leven is dan wacht ons de hemelse overvloed.  God kent ons en zal ons leiden. Bij welk koninkrijk hoor jij?

Naar het overzicht