Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘generatie Z’

Op zondag 16 oktober jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het thema ‘generatie Z’ na aanleiding van Prediker 3 de verzen 1 t/m 15.

Jongeren die geboren zijn tussen 2000 en 2015 noemen we de generatie Z(oomers). En alle generatie hebben eigen kenmerken. Wat bij generatie Z hoort: PlayStation, digitaal, social media, mobiel en tiktok. Zij hebben al meerdere crisissen meegemaakt zoals de energie- en coronacrisis en het tekent de groep, ze zijn digitaal vaardig, hebben en wereldwijd netwerk, spreken meerdere talen, maken weinig oogcontact en verliezen zich vaak in het internetten. Hebben ook al de ervaring dat het leven niet maakbaar is en maken bewuste keuzes. Zijn eerlijk en respectvol. Leven onder hoge druk en zijn soms ongelukkig wegens de druk om te presteren. De lat ligt hoog voor ze.

Waar geef je je tijd aan en hoe vullen we die. Prediker zegt er is een tijd voor alles zonder aan te geven of het goed of fout is. Hij constateert slechts dat dit alles er gewoon is. Er staat geen waardeoordeel. Alles is door God gegeven en het komt allemaal voorbij in ons leven. Maar we kunnen wel keuzes maken in hoe we onze tijd verdelen. Prediker constateerde toen al dat mensen hard werkten. Een last die mensen krijgen toen ze uit het paradijs werden verdreven. Daarom ervaart elke generatie dit als zwaar en is het van alle eeuwen. Maar bepaald het ons leven?

God is liefde en werkt toe naar ons herstel met genade in de tijd dat we met Hem mogen leven en stelde bij de schepping een rustdag in. Op die dag mogen we op adem komen bij Hem en geeft Hij rust. Prediker zegt kijk niet alleen naar je zwakte maar geniet van het leven en wees vrolijk. God heeft ons die tijd  met ruimte om het goed te doen. Leef je naar de vloek of naar het herstel. God heeft in Jezus afgerekend met de zwaarte en herstel is zoals God het bedoelt heeft. Zo ervaar je rust in het leven met Hem. Een boodschap voor ons allemaal. Leef vanuit de zondag met de Heer van de tijd.

Naar het overzicht