Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘God verschijnt in mensenlevens’

Op zondag, 25 april jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Johannes 20 de verzen 19 t/m 29 en gaf het de titel ‘God verschijnt in mensenlevens’ mee.

Jezus verscheen in het midden van de discipelen toen maar hoe zit dat nu in deze tijd. Hoe komt Hij nabij in u/ons leven zo vroeg Lopers zich hardop af. Is het anders dan bij Thomas die eerst wilde zien en dan pas wilde geloven? In een wereld vol nepnieuw maken wij min of meer hetzelfde mee … eerst even checken en dan pas geloven. Thomas hart was gebroken na e dood van zijn Heer, hij was intens verdrietig. Hij kon het maar niet geloven en zit nog vol bitterheid. Alleen als ik het zie zal ik het geloven. Thomas stelt voorwaarden en zijn wij niet net zo?

Maar geloven os vertrouwen in een God die je niet ziet. Thomas eist in ongeloof om Jezus te kunnen zien en na een week verschijnt Jezus opnieuw waar Thomas bij is. Thomas was het niet waart net als wij die net als hij tastende zijn. Wij kunnen God toch niet in beweging zetten? Het is en blijft enkel genade. God zelf zoekt ons hart door Jezus met liefde en genade. Wie kan dat afdwingen of opeisen? Het is God die omziet in niet aflatende liefde.

We kunnen er sterk naar verlangen om iets van Hem te ervaren in ons leven, net als Thomas. Iets van Zijn grootheid zien, even onze hand in die van Hem. Maar Christus laat zich op een andere manier zien, op Zijn manier en af en toe laat Hij zich kennen/zien. Niet las persoon zoals bij Thomas maar met zijn vrede en liefde die merkbaar en voelbaar is. Veelal door Zijn woord net als bij de Emmaüsgangers uit Lucas. Daar opende Jezus de boeken en zij zagen en begrepen het.

De Heilige Geest heeft andere manieren om God te leren kennen waardoor wij God kunnen zien en leren kennen. Zodat wij Zijn grootheid en majesteit zien, ervaren en erkennen. Door spiritualiteit spreekt de Geest ons aan. Eenieder op zin eigen wijze in:

1. Door de natuur – Gods scheppingskracht
2. Door onze zintuigen – in ervaringen en belevingen
3. In tradities – symbolen en rituelen
4. Door eenvoud – eenvoudig en rustig als in een klooster
5. In idealen – zesde zintuig voor herkenning van onrecht
6. In zorg – het dienen van de ander in Jezus
7. In enthousiasme – God zoeken in vreugde
8. In verdieping – God zoeken in stilte
9. In ons denken – God zoeken met het verstand

Deze spirituale talen zijn door God gegeven om Hem te leren kennen. Thomas mocht Jezus nog zien maar voor ons is Hij op die manier niet zichtbaar en toch laat Hij zich zien, is Hij nabij en rakt Hij ons aan. Hij daagt ons uit om ons hart voor Hem te openen. Verschuil je niet achter je voorwaarden maar geloof!!

 

 

Naar het overzicht