Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘God zorgt’

Op scholen zondag, 31 januari, sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Boaz en Ruth aan de hand van Ruth 4 en belichte Gods zorgende hand vanuit de tekst.

Het is vroeg in de morgen als Boaz op pad gaat zo opende Lopers. Want hij heeft wel wat te regelen nadat hij Ruth aan zijn voeteneinde vond in de nacht. Ruth had hem gezegd: jij bent familie van mijn overleden man en moet nu voor mij en mijn schoonmoeder zorgen. Het was namelijk bij wet bepaald en Ruth herinnert hem daaraan. De situatie toen was dus duidelijk anders dan tegenwoordig want bij een koop nu ben je direct eigenaar. God had het initieel anders bedoelt en bepaalde dat de kopers de grond mochten gebruiken en bij gedwongen verkoop moest de grond na 49 weer terug gegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar/familie zodat niemand in armoede hoefde te leven.  

Ruth vraagt Boaz hun losser te zijn om de dreigende armoede af te wenden. U volk is mijn volk en uw God is mijn God voegt ze eraan toe. Daarom vertrekt Boaz in alle vroegte naar de poort van de stad. De plaats om dit te regelen, waar de mensen samenkwamen en de oudsten die als getuigen moesten dienen te vinden waren en spreekt de man die dichter bij Ruth staat in de familielijn en vraagt hem of hij losser wil zijn. Boaz liet zich hierin niet leiden door de liefde voor Ruth maar wilde het volgens Gods wet uitvoeren. De man wil de grond wel kopen maar een huwelijk met Ruth ziet hij niet zitten en geeft hem zijn schoen ten teken dat de zaak is beklonken.

Zo kreeg Boaz de bevoegdheden om Ruth en Naomi te lossen te verlossen en te trouwen. Het Leviraatshuwelijk komt tot stand en zo gaat en gaat niemands naam verloren, precies zoals God ingesteld had. God zegent het huwelijk en Obed wordt geboren en die zal de familienaam voortzetten. God zorgt voor hem en geeft hem perspectief. Obed was de vader van Isai de vader van koning David. Deze namen zeggen niet alleen iets over het verleden maar ook over het heden. In beiden zien we Gods zorg en leiding in ons leven en de komst van De verlosser Jezus Christus. Jezus die de verlosser werd van de wereld. Hij voor wie onze zonde, kwaad, moeite en pijn niet te veel waren. Hoor je hoe God zorgt en werkt in de regelingen om voor zijn volk, voor ons, voor u, om ons te verlossen?

 

Naar het overzicht