Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Gods woord is een helder licht’

Op zondag 30 oktober jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het thema ‘Gods woord is een helder licht’ na aanleiding van Psalm 119 de verzen 1 t/m 16.

Op 31 oktober is het Halloween maar ook Hervormingsdag. We gedenken dat 505 jaar geleden Luther de 95 stellingen op de deur prikte en we hebben het er nog over. Het geloven in die tijd was duidelijk anders als nu. Was je lid van de kerk dan was je behouden want de kerk bepaalde je behoud. In deze tijdens spreken is het geloof dichterbij gekomen en dat is precies wat Luther wilde bereiken. Het moest persoonlijker worden. Luther vertaalde de Bijbel in het Duits zodat iedereen het zelf kon lezen. Zodat de woorden van God de mensen konden raken en verwonderen.

U woord is een licht op mijn pad zegt Psalm 119 maar is dat ook zo? Ervaren we dit? Het aantal gelovigen in Nederland daalt nog steeds en er wordt minder gelezen, ook uit de Bijbel. We lezen vaak liever wat anders. Als we een boek lezen beland het daarna en meestal voorgoed in de kast. Het wonder van de Bijbel is God zelf en Hij komt mee in elk verhaal, spreekt ons aan. Het is niet een zuiver geschiedenis boek maar een actueel verhaal. Begeestert door de Geest. Geloven is niet alleen de Bijbel lezen want God spreekt op vele manieren tot ons. En het is net altijd makkelijk maar laat Zijn rijkdom in u wonen.

Naar het overzicht