Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘gul geven’

Op zondag 14 maart ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak a.d.v. 2 Korintiërs 9 de verzen 6 t/m 1 over biddag met als thema ‘gul geven’.  

De apostel Paulus geeft hoog op van de Korintiërs, een gemeente in het zuiden van Griekenland, die gul reageren op de oproep van de apostel. Paulus was op rondreis en sprak over de gemeente in Jeruzalem die vervolgd werd en gebrek leed.  De gemeente aldaar leed gebrek en was hulpbehoevend en door de verbondenheid in Christus gaven de Korintiërs gul waarvoor Paulus hen prijst, het had hem getroffen maar hij wist ook wel hoe dat gaat met giften omdat het verhaal vaak vervaagt en dan blijven de giften vaak achter. We moeten van Paulus leren ook bij grote offers.   Is ons leven ook zo ingericht dat we gul en gevend zijn vroeg Lopers zich hardop af? Wie karig zaait zal karig oogsten zo lazen we in de tekst. Zo werkt de natuur namelijk ook. Wie veel zaait zal veel zal veel oogsten. Investeren is het nemen van risico en het werkt op dezelfde manier. Paulus zegt gelijke woorden over het koninkrijk van God. Investeer daarin en gebruik je gaven.

Het begint allemaal bij God in deze wereld en alles is Zijn eigendom, Hij de schepper. Wij zijn vaak kapitalistisch ingesteld en vergaren geld en bezit maar de Bijbel leert ons anders namelijk dat we alles in bruikleen hebben. Zo heeft God het bedoelt. God heeft lief wie blijmoedig is want zo wordt Zijn koninkrijk zichtbaar. Zijn wij ook vrijgevig met giften, collectes en donaties?
Waarom zouden we karig zijn met wat we zelf hebben ontvangen? Geef blijmoedig ook in corona tijd. Onze God vraagt het ons en het is het enige middel waarmee wij Hem op de proef mogen stellen schrijft de profeet Maleachi. Stel mij maar eens op de proef - zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. De belofte voor een leven met Hem.

Investeer met tijd, aandacht, spullen en geld en merk Zijn zegen op. Hij vraagt het ons en Paulus daagt ons hierin uit mede omdat de ontvanger God hierom zal loven. God dankzegen vanwege u
gift/vrijgevigheid (vers 12). Onze vrijgevigheid zal leiden tot dankzeggen. Hij is de bron van alle gaven en deelt Hij uit aan de armen (vers 9/). God is de bron en wij worden ingeschakeld om uit te delen namens Hem. Zodat dankbaarheid heerst en Zijn naam wordt geprezen. Bid of Hij het wil doen (vers 10) en dank Hem voor het onbeschrijfelijke geschenk van Zijn zoon die ons redding bood. Wij zijn ontvangers van Zijn genade. Ieder mens heeft die genade nodig dus deel ook dit geschenk.

  

Naar het overzicht