Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘hernieuwde toewijding’

Op zondag, 9 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over 2 Kronieken 29 de verzen 1 t/m 11 en trok een parallel met het uit de lockdown komen.

Een vuur wat niet brand, wat we niet voelen, we maken het allemaal mee. Als het geen voeding krijgt dan dooft het. Hetzelfde geld voor je geloof. In de dagen van koning Hiskia was er een vergelijkbare situatie. De stad Jeruzalem was onder het bewind van zijn vader Achaz, die kwaad deed in Gods ogen, in verval geraakt. Achaz stelde zich open voor buitenlandse invloed en vereerde zelfs hun goden. Daarnaast sloot hij de tempel. Gods licht was gedoofd. Maar na zijn dood werd zijn zoon Hiskia koning en hij heropende de tempel als eerste daad in zijn koningschap en begint bij de bron.

Hiskia spreekt de levieten toe en geeft hen tekst en uit uitleg en stelt hierin God centraal. Heilig u zegt hij want ik wil het verbond met God bekrachtigen zodat Zijn toorn van ons wijkt. Want God wil ons zegenen, Hij is zo en Hij is er voor ons. Dat verbond eist ook dat wij zijn volk willen zijn hetgeen Achaz was vergeten. Hiskia hersteld de band met God die het initiatief nam. Hij wil onze God zijn, willen wij Zijn kinderen zijn, Hem vertrouwen? Zo ging Hiskia aan het werk in Zijn dienst om gezegend te worden. Zo mogen wij in deze dagen ons ook weer opnieuw focussen op Hem want de kerk is van Jezus. Hij roept ons, is aanwezig en nodigt ons uit.  Stap in want het is Zijn kerk die er is voor mensen en de relatie met God. En nu de kerk zich weer langzaam opent mogen we met nieuwe toewijding aan de slag.

God is niet verandert en we mogen het nog steeds van Hem verwachten. Dus bekrachtig het verbond met Hem. Tijdens de corona periode is ons allen wel duidelijk geworden dat geloven in je eentje best moeilijk is net zoals dat voor Hiskia was. Maar hij startte door het kwaad weg te doen. Laten wij ook onze knieën buigen, ons heiligen voor Hem, en erkennen dat we het niet op eigen kracht kunnen. Het wordt alleen iets als God er is en Zijn licht laat schijnen. Ga staan in het leven met Hem om zo met elkaar te vieren dat Hij aanwezig is.

 

Naar het overzicht