Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘het effect van Pasen’

Op zondag 25 april ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak op de zondag na Pasen over de doorwerking ervan in ons dagelijks leven aan de hand van Romeinen 6 de verzen 1 t/m 23.

Is je leven echt veranderd na Pasen voeg Lopers zich hardop af en waar zit die levensverandering dan in?  Paulus gebruikt nogal moeilijke woorden in het gelezen tekst gedeelte en stelt telkens iets tegenover de periode voor Jezus. U was dood en  maar nu levend schrijft hij met Jezus als omslag punt. Er was zonde en schuld maar na Jezus verrijzenis is er vrijspraak. Door de doop in Zijn naam zijn wij ook met Hem gestorven, begraven en opgestaan. Dat vieren we immers met Pasen.  Maar hoe houden we dat vast?

Ieder leven kent wel een kantelpunt aldus Lopers. Een moment zoals Paulus dat ook schrijft van oud en nieuw van Jezus en na Jezus. Ons leven op aarde speelt zich af in de werkelijkheid van de dood. De Bijbel leert ons dat ook: de dood heerst op aarde. Dat betekend afwezigheid en afstand van God. De heerser van deze wereld is Gods vijand, Zijn tegenstander.  En juist om die afstand in te lopen kwam Jezus die stierf om de duisternis te overwinnen.  Voor het nieuwe leven, zoals God het bedoelt heeft, te behalen. Hij maakte een einde aan onze slavernij. Door wie laten wij ons leiden?

Iedereen wil het leven leiden zoals God het bedoelt heeft maar geven er vaak een eigen invulling aan en de wereld dring steeds binnen.  Deze wereld leert ons dat als wij ons best doen er wel succes volgt. We hebben de focus vaak op het hier en nu. Paulus vraagt ons of dir ons perspectief is? Hij leert ons dat Jezus ons juist van die slavernij verlost heeft. Zodat we een leven mogen leiden met Gods perspectief. In liefde, die de ander zoekt, niet op zichzelf is gericht.  Zo mogen de christelijke gemeenschappen vorm krijgen. Leef dus met de focus op Hem.

Het levert ons ieder vaak een spagaat op want beiden zijn in ons leven en toch schrijft Paulus: Hoe ouden wij dan in zonden blijven leven. Hij doelt hiermee op een levenslang geestelijk proces van vallen en weer op staan. Elke dag weer sterven en opstaan met Jezus. Het nieuwe leven kan alleen via Hem door zijn dood en opstanding. Een verandering die Hij in ons wil leggen met de kracht waarmee uit de dood opstond. Laat u door Hem vernieuwen.

Naar het overzicht