Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘het is bijna zover’

Op zondag 20 december ging ds. Henco Lopers voor op de laatste adventszondag in De lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak opnieuw over Jesaja in het licht van advent. Jesaja 66 de verzen 1 en 2 werden gelezen evenals de verzen 7 t/m 14. Uit het nieuwe testament werd Lucas 1 de verzen 26 t/m 38 gelezen.

Beide Bijbelgedeelten melden over de zoon die vrede brengt al zijn de reacties hierop verschillend. In Jesaja wordt deze boodschap met veel gejuich ontvangen. Jeruzalem zal weer gaan leven. Maria zo schijft Lucas schrikt. De woorden stellen haar niet gerust. Een jong meisje wat zwanger wordt stel je voor. Ze kan het zich niet voorstellen en vraagt hoe dan? Het is de vraag wat God gaat doen. Wat gebeurt er als Hij door je heen werkt? Je aanraakt en vervuld? Mensen zoals moeder Teresa en Luther wisten dat. Het waren standvastige mensen die getuigden maar hoe zit dat met ons? Misschien weet u het niet maar het uit zich in liefde en trouw.

Jesaja schreef in het gelezen gedeelte over de verwoesting van Jeruzalem die God bezig is te herstellen. Een rivier van overvloed die leven brengt. Toch meent een deel van haar bevolking het zelf te moeten invullen en ondanks hun geloof blijken de offers onrein. Ze handelen naar eigen inzicht. Jesaja zegt: “ze staan te schande”. God richt zicht op de andere groep die van de gebrokene van geest. Op hen die ontzag hebben voor God, van Hem afhankelijk willen zijn en naar Hem luisteren. Zij die de wonderen en tekenen van Hem verwachten. Zij zijn nederig van hart en gehoorzaam.

Deze parallel trok Lopers door naar Maria die niet direct stond te springen om wat God ging doen. Zij zocht geen uitweg toen God dichtbij kwam in haar leven maar gehoorzaamd. Ze geeft God de ruimte en laat zich inschakelen. Hoeveel geven wij God in ons leven? Laat u zich inschakelen? Vaak bepalen we zelf wat te doen en lopen God voor de voeten. Gelukkig hebben we een genadig God die ingrijpt en ons stuurt. Laar God het werk in je doen en verwacht de wonderen en tekenen van Hem. Jesaja schrijft: ‘Hij zal de stad vullen met leven”. God zet door en maakt het waar. Gehoorzaamheid aan God brengt zegen en wanneer je luistert komt er ruimte voor Hem. Gelukkig ben je wanneer je je richt op Hem want dan zal Hij krachtig in je werken en je zegenen. Laat je inschakelen voor Zijn werk van vrede, goedheid en recht.

 

Naar het overzicht