Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘het lukt mensen niet om het goede te doen’

Op zondag 1 mei ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de doorwerking in ons dagelijks leven aan de hand van Romeinen 7 de verzen 13 t/m 25.

Het is 2 weken na Pasen en je beseft dat God leeft en betrokken is op je leven. Dat we mogen leven voor Hem. De ruwe werkelijkheid is dat we nog steeds zondig zijn. De goede voornemens hadden we wel maar we vallen er vaak in terug. Terug bij het oude. Herkent u dat? Nu Paulus wel want bij hem ging dat ook zo. Ik wil het wel maar het lukt me niet schrijft hij in de tekst. Waarom loopt ons leven bij Hem vandaan en wat is de oplossing?

Ik wil het goede doen maar doe het kwade schrijft Paulus. Keer op keer en ook hij faalt. Hij klinkt als een verslaafde, het heeft hem in de greep. Je probeert het wel maar het lukt je niet en Paulus zoekt naar een oorzaak en begint bij de wet. Sinds ik de wet ken ken ik mijn slechte gedrag. Zonder de wet waren er geen problemen. De wet leert ons dat we niet op Hem gericht zijn. Is de wet dan slecht vraagt Paulus zich af. Nee schrijft hij het slechte zit in ons. De zonde leeft in ons bijna als een tweede persoon. Het is steeds weer het oude liedje en hoe komen we hier nu los van?

Paulus worstelde ermee, dood voor de zonde? Het is pure onmacht en frustratie. We willen wel maar kunnen het niet. We redden het niet op onze wilskracht. Onze wil is aangetast door de zonde. Tenzij deze opnieuw geboren is in Christus. Want Hij dringt diep in ons door en vernieuwd ons door de Geest. Van onwillig naar gewillig en gericht op Gods koninkrijk.  Maar waarom merken we dit dan niet? Het blijft schuren zolang we op aarde zijn en gebonden zijn aan ons lichaam waar de zonde woont. Het gaat om ons hart want daar zit onze wil. Daarom moeten we ook sterven want in de hemel past ons zondig lichaam niet.

Strekt u zich dan uit naar het leven met Hem ook al vallen we steeds terug. Laat u zich keer op keer vernieuwen door Hem en ontvang het nieuwe leven met Hem.

Naar het overzicht