Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'het nieuwe leven'

Op zondag 17 april ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak op 1ste paasdag over de opstanding van Jezus aan de hand van Colossenzen 2 de verzen 6 t/m 15.

In de vroege christelijke kerk bestond veel symboliek. Het dopen van  de volgelingen gebeurde na specifiek onderwijs gevolgd te hebben in de paasnacht. Ook een periode van vasten behoorde daarbij. Zo trokken ze met elkaar op richting Pasen. Waarna men zich waste, verzorgde en Jezus beleden als God en Heer als wake voor de doop. Om vitaliteit en levenskracht te kunnen ontvangen. Waarna men werd gezalfd en in witte kleding de kerk werd ingeleid.

Met Pasen vangt het nieuwe leven aan schrijft Paulus. Het leven met de Heer. De nog jonger gemeente Colossenzen wordt door Paulus aangesproken: u was dood door uw zonden en onbesneden staat. Er is dus afstand met God. Duisternis is ons leven en God zegt Ik wil je daarvan verlossen en je nieuw leven geven. Toch neigen we ernaar als mensen het zelf te willen doen. Maar we kunnen niets zonder hulp. We hebben Jezus nodig.  Hij verlost ons ervan. Paulus zegt in vers 9 van de tekst: want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.  De kern van het christelijk geloof gesymboliseerd in de doop en het avondmaal.  En ook u bent van die volheid vervuld. Pakt u het aan?

Jezus ging aan het kruis voor ons en rekende af met de zonde en de dood. Zo mogen wij bevrijd leven na Zijn verrijzenis. Klamp u maar vast aan Hem want Hij schonk ons leven.  

Naar het overzicht