Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Het voorecht om Gods kind te zijn’

Op zondag, 27 juni, ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over de discipel Johannes aan de hand van Johannes 1 de verzen 1 t/m 18 en gaf het de titel ‘Het voorecht om Gods kind te zijn’ mee.

Het evangelie is geschreven door de apostel die tot de intimi van Jezus behoorde. Johannes mocht dichtbij komen zoals bij de verheerlijking, het glorie moment van Jezus, Maar ook in Getsemane was hij getuige van het leiden. En ook zijn bijzondere behandeling tijdens het laatste avondmaal getuigen daarvan. Deze geliefde apostel en vriend van Jezus schreef op latere leeftijd dit evangelie en wind er geen doekjes om: Jezus is het Woord van God, God zelf zo schrijft hij. Het licht van de  wereld. Hij laat Jezus zien vanaf het begin en markeert Zijn hoge afkomst door wie alles is ontstaan. Door Zijn spreken kwam het er.

We denken bij de schepping vaak alleen aan God als schepper maar de drieenige God was er vanaf de beginne en de bijbel leert ons dat alles door Hem gemaakt is en wordt onderhouden.  Erkennen wij dat? En leven we er niet aan voorbij? Het mag geen aanname zijn voor ons want Hij maakte alles en brengt het is bloei. De mensheid maakt veel stuk en dat vertroebelt onze waarneming als wij niet opkijken naar Hem om Zijn scheppende kracht.

Zo is het ook bij nieuw menselijk leven, een wonder, dan zien we de Schepper. Sporen van Zijn aanwezigheid. Door al het kwaad, de sluier over ons leven, zien we het niet. Zelfs niet toen Hij op aarde kwam herkenden wij Hem niet. Hij kwam ons het licht brengen.  Niet het licht maar de duisternis leek te overwinnen maar Johannes leert ons dat deze duisternis niet kon overwinnen. Jezus is het licht van de wereld en stond op uit de dood. Daarom is er hoop, hoop op leven, liefde en herstel. Zo mag Hij in ons leven bekend staan. Met Zijn heerlijkheid wil Hij nieuw leven geven en ons voorbereiden op de toekomst. Ontvang Hem en stap in het licht

Ons leven hangt vaak in de touwen maar Jezus red eruit en creëert perspectief en nieuw leven, het pure leven zoals God het bedoelt heeft. Wat een voorrecht om Gods kind te zijn!

Naar het overzicht