Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘hoe zouden we zwijgen’

Op zondag, zondag 30 mei jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het over de het werk Geest als vervolg op Pinksteren aan de hand van Handelingen 4 de verzen 1 t/m 22.

Spreek je wel eens iemand die net bekeerd is? Ik wel beantwoord Lopers zijn eigen vraag. Tijdens een Alfacursus sprak een deelnemer vol van de Geest zich ineens uit over de verbanden in de Bijbel. Hij werd gegrepen door de Geest en kon zich niet meer stil houden. Zo was het ook in Handelingen waar Petrus en Johannes waar de Geest een gelegenheid creëerde en zij daar van Jezus konden getuigen. Dit terwijl ze tot vlak voor Jezus sterven  er blijk van hadden gegeven er nog maar weinig van begrepen te hebben. Pas toen de Geest erbij kwam zagen ze de kracht van Jezus opstanding. Wat een werk van de Geest, het verhaal van Handelingen.

De al 40 jaar verlamde man wordt genezen en deze springt op. De Geest is aan het werk en baant een weg voor het evangelie, mensen ontvankelijk maakt voor Jezus. De omstanders zijn verbaasd en buiten zichzelf. Waarom bent u zo verbaast vragen Petrus en Johannes.  Is dit onze eigen kracht? Nee, antwoorden zij alleen door Jezus, die alle macht heeft in Hemel en op aarde, kan dit. Ze getuigden van Hem en konden niet anders door de Geest. Die door mensen heen spreekt zoals Hij dat al bij de profeten in het oude testament deed.

Toch is er ook verzet bij de leiders van het volk die het volk maande er erover te zwijgen. In onze tijd is er ook sprake van verzet, een kracht, die in ons woont en tegenwerkt. De kracht van de rede. Europa is het enige werelddeel waar de kerk krimpt hetgeen in ons denken en verstand zit zo sprak Lopers. Paulus schrijft in Thessalonicenzen: “Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet”. Wij overdenken en berekenen met ons verstand en wat wij niet kunnen bedenken en bevatten bestaat niet en is een groot gevaar.  Gods werkelijk is anders en die mogen we ontvangen door de Geest. Hoe kijken wij? Met Gods ogen of met onze aardse ogen? Laat ruimte in je denken en doen voor Gods geest voor het mysterie, het geheim van God. De Geest geeft ons ruimte voor het werk van God, Zijn reddingsplan.

Mensen worden nog steeds geraakt door de Geest net als toen Hij geeft ons liefde en hoop – hoe zouden we zwijgen. Petrus en Johannes konden anders want de Geest laat zich het zwijgen niet opleggen. Het vuur brand.

Naar het overzicht