Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘hoop voor de toekomst’

Op zondag 11 september jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het thema Hoop voor de toekomst na aanleiding van Genesis 2 de verzen 4 t/m 17 en Openbaringen 22 de eerste vijf verzen.

Is er eigenlijk wel hoop voor de toekomst nu de ene crisis na de andere zich aandient zo startte Lopers. In deze tijd van rampen waarbij het buiten allemaal bruin en verdort is. Een water crisis diende zich bijna aan nog afgezien van de stikstof problematiek en de gasprijzen. Alles gaat door het dak. De toekomst lijkt weinig hoopvol en toch is er hoop. God heeft een plan met deze wereld. Een plan die Hij al uitvoerde in het paradijs en zo zijn wij ook geschapen voor de goede omgang met Hem. We kennen allemaal dat verlangen naar hoe het bedoelt is met Hem en elkaar. Je merkt dat de schepping onderhevig is aan allerlei crisissen en het lijd en wordt niet beter en toch is er hoop. Toch gaat God verder en Openbaringen spreekt over een rivier van levend water.

Genesis besteed maar enkele bladzijden aan de zondevol maar de rest van de Bijbel beschrijft de geschiedenis van de wereld en staat vol met ellende en dood maar eindigt met de herschepping in Openbaringen. God is er altijd geweest vol liefde, gerechtigheid en trouw. En telkens brak Hij door in deze wereld met als hoogtepunt de komst van Jezus. Hij zocht ons net als toen hij in het paradijs zocht naar Adam en Eva die zich verstopte. Waar ben je voeg Hij en Adam en Eva werd hoop geboden. Het kwaad zou vernietigt worden. Ja, we komen niet ongeschonden uit de strijd maar zijn niet zonder hoop en zegen voor de ander. Diepe goedheid van God dat Hij Zijn zoon schonk die het goede leven met Hem weer vorm gaf. Hij blijft vanuit de hemel werken waarmee Hij met Pinksteren al begon.

Naar het overzicht