Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘hoop voor de toekomst’

Op zondag 6 november jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak voor de vierde keer over het thema ‘hope fort he future’  nu na aanleiding van Klaagliederen 1 de verzen 1 t/m 11 en Jesaja 11 vers 1. Hij gaf hiermee een vervolg op de preek van 11 september ‘ hoop voor de toekomst’ (ds-lopers-hoop-voor-de-toekomst), 25 september (ds-lopers-god-ervaren), 2 oktober (ds-h-lopers-god-ervaren) en 9 oktober (ds-lopers-god-ervaren-1).

We ervaren crisis op crisis en soms ook op het persoonlijk vlak. Is er dan nog hoop wamt het lijkt zo uitzichtloos2, we zitten vast en weten niet hoe het verder moet. Mogelijk door schuld, onzekerheid, Het is een zoektocht. Het Bijbelboek Klaagliederen schreef er al over ten  tijden van de ballingschap. Het koningshuis van David is verwoest en het volk weggevoerd. Alleen het puin was er nog.  Jesaja spreekt over hoop over een scheut die opschiet, nieuw leven wat tot bloei komt. Want God heeft een plan. Hij werkt van schepping naar herschepping en daarbij breekt Hij steeds weer in. Zo deed hij dat bij Abraham al, die stamvader werd van een enorm volk, en later bij Isaak en Jacob.  Zo zegende Hij alle volken.

Maar dat plan lijkt hier bij de ballingschap dood te lopen. Herkennen we de crisis in ons eigen leven. Geknakt en doodlopend? Overzien wij het nog wel? En wat doet dat met ons leven? God gaat verder met Zijn plan ongeacht hoe wij ons voelen. Hij baant ons een weg vanuit onze diepste periodes. Een scheut schiet op – de Messias komt. Hij is onze hoop die kwam om nabij te zijn, te helen toen en nu. Hij stief vanwege onze tekortkommingen.  Persoonlijke crisis ervaren is heftig maar bid of Hij erbij wil zijn, Zijn licht wil laten schijnen. Heelheid en leven zelfs door de dood heen want God heeft je al geaccepteerd en een plan met je.

Naar het overzicht