Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'hoop voor de toekomst'

Op zondag 27 november jl. ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak voor de vierde keer over het thema ‘hope for the future’  nu na aanleiding van Zacharia 14 de verzen 1 t/m 9 en Lucas 21 de verzen25 t/m 31. Hij gaf hiermee een vervolg op de preek van 11 september ‘ hoop voor de toekomst’ (ds-lopers-hoop-voor-de-toekomst), 25 september (ds-lopers-god-ervaren), 2 oktober (ds-h-lopers-god-ervaren), 9 oktober (ds-lopers-god-ervaren-1) en 8 november (ds-lopers-hoop-voor-de-toekomst-1).

Beide schriftgedeelte spreken over hoop, dat God redding brengt en daarbij staan wij stil op deze eerste advent. Al spreekt de tekst ook over onheilspellende gebeurtenissen van verwoesting, plunderingen en verkrachtingen.  Het volk zal zinderen van angst. Het lijkt de toekomst van de aarde te worden. Het einde der tijden. Dreiging en geweld en alles vergaat. Wat blijft erover. Maar gelukkig slaat de Bijbel hier ook een andere toon aan. Vers 14 zegt De Heer werkt aan de verlossing en de Heer zal ingrijpen.

Maar wanneer en hoe het staat er niet. We kunnen er allerlei formules op loslaten maar het helpt ons niet. Maar God geeft ons wel tekenen dat het einde der tijden nabij is. Iedereen zal optrekken tegen Jeruzalem het volk van God. Ze zullen bedreigt worden schrijft Zacharia en ook in Jezus zelf roep dat beeld op in Lucas.  Jullie zullen vervolgt worden een teken van een rampzalige tijd. Deze wereld is gebroken en snakt naar verlossing. Hoe lang nog Heer. Zacharia zegt de Heer zal ingrijpen en Zijn voet planten op de Olijfberg.  Waarna hij zal splijten en ons een vluchtroute zal tonen net als bij Mozes voor de Rode zee. Go baant ons een weg van redding hoe klem we ook zitten. En wanneer Hij dit doet zal Hij regeren als koning van de vrede.

En ook vandaag wankelt er van alles op aarde. Zal er straks nog leven zijn? De mens is angstig maar Jezus zegt jullie zullen de redder zien neerdalen. De mensen zoon die verlossing brengt. Hij die bevrijd en niet verteerd. De vorst van alle eeuwen die het vrederijk laat aanbreken en dat geeft ons hoop. Zo mogen we in geloof naar advent kijken wanneer Hij komt.

Naar het overzicht