Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Jezus kennen – God kennen’

Op zondag, 2 januari jl., ging ds. Henco Lopers voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak over het kennen van God aan de hand van Johannes 1:1-18.

Het nieuwe jaar 2022 is opnieuw het jaar van Jezus en niet van de draak, het corona virus of de wereldleiders. Want Hij is koning van alle dingen zo opende Lopers. Hij regeert en dat mogen we belijden. Toch hebben we soms een aarzeling. Hoe dan? Hoe werkt dat dan want Johannes gebruikt nogal moeilijke woorden omdat te omschrijven? Natuurlijk kennen we de verhalen uit de Bijbel maar herkennen wij Hem als de koning van vandaag?

We mogen het opnieuw leren van Johannes Jezus beste vriend. Hij was samen met Petrus en Jacobus op de berg met Jezus toen Elia verscheen, bij de opwekking van het meisje en waren gedrieën getuigen in de hof van Getsemane. Johannes was Jezus lieveling en was close met Jezus en vanuit die hoedanigheid stelt Johannes Jezus aan ons voor. Hij is onze Heer en koning het woord van God waaruit alles is ontstaan. Zo geeft Johannes zijn getuigenis en leren we Jezus kennen. Hij getuigede ook van zijn naamgenoot Johannes de Doper. Die ook getuigede van het Licht dat schijnt in de blindheid van ons bestaan. Hij zette het licht aan. Zo liet Johannes ons de aardse en Hemelse Jezus zien.

Wij voelen vaak een verlegenheid want wat kan een mens zeggen over God en hoe geef je dat vorm? Het spreken over God begint bij God aldus Lopers. Hij moet spreken in je hart. Johannes zegt niemand heeft ooit God gezien maar in Jezus ken je Hem (vers 18). Velen hunkeren naar God omdat we onze oorsprong in Hem hebben. Johannes laat zien dat Jezus die oorsprong is. Jezus die met hart vol liefde is voor de mens, passievol is om te helen wat stuk is. In Hem leren we God kennen. En als beloning mogen we kinderen van God zijn (vers 12) en dichtbij Hem leven. Laten we ons door Hem leiden?

 

Naar het overzicht