Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers: 'Jezus verlangen’

Op zondag, 6 februari jl., ging ds. Henco Lopers voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak op avondmaalzondag over de instelling van het avondmaal aan de hand van Lucas 22 de verzen 7 t/m 21.

Jezus zegt Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Hoe kwam u vanmorgen naar de kerk? Verlangend of uit gewoonte? Jezus verlangde ernaar. Maar hoe kwam dat nu? Hij had het toch wel vaker gevierd deze herinnering aan de uittocht uit Egypte waar men de maaltijd staande at vanwege de haast die geboden was. Wat maakte dat Hij er zo naar verlangde? Hij weet wat er gaat komen. Is het uitzien naar je laatste maaltijd een reden?  Of zit het in het samen zijn met de discipelen? Of zit het toch dieper?

In vers 7 lezen we: “De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.” De dag van de slachting van het Lam en Jezus wil het feest van de verlossing vieren. Hij spreekt het dankgebed uit tijdens de viering en verbind hierin zijn offer. “Dit is Mijn lichaam” zegt Hij terwijl hij het boord breekt en geeft Zijn discipelen aan het Lam te zijn. Hier ben ik er voor jou, voor u dienend. Dit is Jezus en wanneer Hij de beker pakt  zegt Hij: “dit is de beker met mijn bloed dat vergoten wordt.” Hij is het Pesach lam en het nieuwe verbond. Daar zit Zijn verlangen dat Hij het Lam kon zijn en de mens te kunnen dienen uit liefde in een nieuw verbond.

Zichzelf gevend ter verzoening van alle zonden. Hier is Mijn lichaam. Eet en drink ter verzoening. Hij deelde zich uit voor ons. Een Korintiërs 1 zegt we krijgen deel aan Jezus en het nieuwe leven. Laat u zelf dienen. De discipelen discussieerden nog om wie de meest zou zijn maar Jezus laat zien dat het om liefde gaat. Ontzagwekkend dat Hij het Lam wilde zijn om ons in liefde te kunnen dienen. Hoe gaat u aan?

Naar het overzicht