Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers 'Maria aanvaard Gods plan'

Vanmorgen, 8 december, was het de bedoeling ds. Henco Lopers in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel zou spreken op de tweede advents zondag. Daar hij en zijn vrouw gisteren een dochter hebben gekregen werd zijn preek voorgelezen door Jan Harmsen. Het was Lopers tweede preek aan de hand van een vierluik over 4 bijzondere mensen in de Bijbel. De eerste was Zacharias (zondag 1 december jl.) en vanmorgen was Maria het onderwerp. De lezen en tekst kwamen uit Lucas 1 de verzen 26 t/m 38.

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

Vierluik: Liefdevol aangeraakt – Maria aanvaard Gods plan
In de begin periode van mijn vorige gemeente Hogezand-Sappemeer werd in uitgenodigd om een rondrit te maken door  de streek met een gemeentelid die sterk geïnteresseerd was in de geschiedenis. Tussen de voorjaarsnevels liet hij me de mooiste plekken en verborgen dorpen zien. Tegen het einde van deze rit stelde hij voor om thee te drinken bij zijn neef en ik dacht o nee doe dat in je eigen tijd. Toch ontmoette ik een eenvoudige edoch zeer getalenteerde Henk Helmantel, een kunstschilder (google eens op Museum Helmantel).

Dit gewone brengt ons bij Maria ook een eenvoudige jonge vrouw, niets bijzonders. Toch bezoekt de engel haar en zegt ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Waarvan Maria ernstig schrikt en ze zich afvraagt wat dit betekend. Speciale gaven en talenten? Zo heeft ze dat nog niet gezien en ervaren. In de Protestantse kerken worden deze woorden uitgelegd als de Heer raakt je aan, niet uitverdienste maar omdat Hij dit wil, Hij ziet je!  De Christus zou immers in haar opgroeien. Werd mens door haar heen. Maria een bijzondere vrouw. Als er 1 voorbeeld in de Bijbel is waaruit blijkt dat God mensen aanraakt dan is het Maria wel. Wie is aangeraakt is heilig zo stelde hij.

Om zich vervolgens hardop af te vragen: en hoe zit dat bij ons?  Gevoelsmatig kunnen wij niet tippen aan Maria en de afstand naar haar lijk onoverbrugbaar al zou heiligheid ons niet vreemd moeten zijn. We zijn toch Zijn heilige gemeente waar hij wil wonen. We zijn dus aangeraakt /begenadigd zegt ook de zegen. Ons hele leven staat in Zijn perspectief en dat heet impact kijk maar naar Maria. Zij reageert vol vertrouwen en gehoorzaamheid. Ze was zonder twijfel en zegt: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

Maria stelt nog wel de vraag hoe? En de engel antwoord met: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Maria geloofd en vertrouwd hierop en is daarin voor ons een groot voorbeeld. Wat werkt Zijn aanraking in u leven uit? Vergelijkt u uw zelf met dat bekende druppeltje Dreft?  Bent u vol overgaven en laat u zich leiden?

 

Naar het overzicht