Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers  ‘Memento Mori’

Op zondag, 22 november jl., ging gewoontegetrouw ds. Henco Lopers voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Op deze eeuwigheidszondag sprak hij over de eindigheid van het aardse leven aan de hand van 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 5 vers 11.

Op deze zondag staan we stil bij de eindigheid van ons leven zo opende Lopers. We vinden dat vaak iets voor straks maar toch moeten we het leven loslaten voor een terugkeer naar onze Schepper zo stelde hij. In dit jaar waarop velen moesten vechten voor hun leven vanwege corona worden we hier extra bij bepaald. We hebben allen nog de schokkende beelden op ons netvlies over de corona uitbraak in Noord-Italië en New York waar de mensen via de achterdeur van het ziekenhuis naar het graf werden gebracht. Memento mori – je bent sterfelijk en het moment kan er zomaar zijn. Maar de vraag is bent u er klaar voor?

Een vraag die uit menselijk perspectief onmogelijk te beantwoorden is, want wanneer ben je dat? Als je alles gezien en gedaan hebt in deze wereld? Als je je bijdrage aan de maatschappij geleverd hebt? Maar wat zegt de Bijbel erover? Paulus schrijft aan de Griekse gemeente over hoop en licht. De Grieken dachten namelijk dat alles voorbij zou zijn na hun dood – opgelost in de duisternis. Want ondanks hun geloof waren er broeders en zusters gestorven zonder dat christus was wedergekomen hetgeen ze verwachtte. Paulus schrijft hun: u hoeft niet te treuren want er is hoop. Als u gelooft dat Jezus is gestorven en weer is opgestaan geloof dan ook dat Hij u zal leiden naar het licht. Opstanding dwars door de dood heen.

Wanneer de bazuinen zullen klinken zal de Heer nederdalen en mogen we altijd bij Hem zijn. Het volmaakte te leven met Hem. Wanneer is het goed tussen God en u? Paulus zegt ons einde is ons onbekend. Ervaren we een kloof tussen ons dagelijks leven en het komende leven met Hem? Paulus zegt: U leeft in de duisternis maar u bent kind van het licht – niet veroordeeld en gered. Of we nu leven of gestorven zijn we mogen met God leven. En die hoop is er nu al voor ons hier en nu. Nu en straks verbonden met Christus in vrede. De angel van de dood is wegenomen en geplaatst in het licht. Dood waar is u prikkel? Leven met Hem in een christelijk leven. In het Grieks staat hier: doch wij die mogen sterven in Christus mogen door het sterven met Hem leven. Wanner ben je er klaar voor? Memento mori – dan wanneer je vrede hebt met Hem. Wie leeft in Zijn licht zal niet sterven maar zal geborgen zijn in God.

Naar het overzicht