Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Omkeren’

Op Goede vrijdag, 2 april jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Lucas 23 en gaf het de titel ‘Omkeren’ mee.

Daar waar het in de Bijbel over omkeren gaat spreken we vaak over dat wij moeten terugkeren naar God ons moeten omdraaien en onze aandacht verlegen. Maar ds. Lopers liet a.d.v. verschillende Bijbelpassages zien dat het telkens God was die zich omkeerde naar de mens zoals Hij op Goede vrijdag alles omdraaide. Johannes 3 vers 16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Het wezenlijke van ons leven is dat God ons lief heeft en Zijn zoon ter verzoening gaf. Hij ziet naar ons en de wereld om en dat begon al in het paradijs waar Hij Adam vroeg: “Mens waar ben je?” God zoekt Adam en niet andersom. Het zelfde zie je wanneer het verbond tussen God en het volk werd gesloten.

Jezus is op weg naar het kruis op Golgotha. De koning der gerechtigheid de rechtvaardige. Hij bloed, is gebroken en gekraakt op de Via Dolorosa. Een menigte loopt met Hem op en beklagen zich over wat Hij moet ondergaan. Kijken wij ook zo naar Goede vrijdag? Naar de vernedering? Maar Jezus draait zich om naar de dochters van Jeruzalem en zegt: “huil niet om mij maar om u zelf”. Jezus, de koning, beklaagt zichzelf niet en is begaan met kinderen.  Hij is niet zielig en laat zich niet beklagen.

Gedenk Zijn overwinning aan het kruis. De Heer die verhangen werd en bad voor hun vergeving: “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.” Opnieuw een ommekeer, de rechtvaardige die wordt gekruisigd maar zijn wij niet allen schuldig. Ondanks alle kwaad bidt Jezus voor ons dat we in Hem vrij mogen zijn. Zie het kruis en ervaar Gods kracht en majesteit. Hij die stervend vergeving bracht. Niet de schuldige stierf maar de rechtvaardige die zich omkeerde naar ons. De wereld op zijn kop.

 

Naar het overzicht