Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘open onze ogen Heer’

Op zondag, 11 april jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over Lucas 24 en gaf het de titel ‘open onze ogen Heer’ mee.

Jezus is opgestaan uit de doden moet ik dat geloven? Het doet velen de wenkbrauwen fronsen. En ook in het gelezen gedeelte waren er velen die het niet konden bevatten. Ze wilden het wel maar konden het niet pakken. Een gevoel wat ons ook kan overkomen. Het trof ook de Emmaüsgangers die de gebeurtenissen niet begrepen hadden. Zelfs niet toen na wat de vrouwen bij het graf hadden aangetroffen en herkenden Jezus niet. Hun ogen waren toegesloten en hun verwachtingen waren anders. Hun hoop was gevestigd op Jezus die de romeinen wel zou verdrijven maar met Zijn dood was die hoop vervlogen. Ze waren diep teleurgesteld.

Onderweg naar huis loopt Jezus met ze mee en ze herkenden Hem niet als de opgetande Heer. Iets wat wij ook dagelijks om ons heen zien. Velen in onze samenleving zien Hem ook niet als redder. Het laat velen koud. Het gebeurd ook met de Emmaüsgangers die Jezus waren gevolgd voor Zijn dood. Tijdens de reis praten ze erover met Jezus. Ze weten alles over Hem en toch pakken ze het niet. Wat een verdriet dat het zo werkt. Het kan ons ook overkomen. Je wilt wel maar het lukt je niet. Sommigen gaan daarom op zoek naar iets tastbaars maar wat we nodig hebben is dat Jezus ons zelf aanraakt en zich bekend maakt in ons. Jezus die altijd dichtbij komt als mensen Hem zoeken.

De Emmaüsgangers ervaren het toen Jezus de schriften voor hen opende hetgeen vandaag anders werkt. Nu is Hij bij ons door zijn woord en Geest. Blijf daarom dast woord lezen net zoals Jezus deed en ervaar hoe het tot leven komt. Zoek maar, tast maar en luister naar Zijn woorden. Woorden van de levende God.  De Emmaüsgangers ervaarden het en het vuur in hen ontbrande. God opende hun de ogen. Hou dus vol, blijf zoeken en bidden of God ons de ogen wil openen. Hij wil erbij zijn en doet dat bij wie er om vraagt.

Naar het overzicht