Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Simpel leven’

Ds. Henco Lopers sprak op zondag 7 maart over de derde levensles in de 40-dagentijd in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hij deed dit aan de hand van Mattheus 6 de verzen 19 t/m 34.

Simpel leven en als je daarover nadenkt dan is het toch niet zo makkelijk als dat je in eerste instantie dacht zo opende hij. Het is eerder complex en het begint vaak al vroeg. Velen jongeren kampen met mentale problemen. Je gunt ze een zorgeloos leven maar verplichtingen en verantwoordelijkheden komen op allerlei vlak op hen af. Daarnaast zit het in onze cultuur om t laten zien waar je goed in bent. Het is van alle tijden en het leidt ons af zo laat Mattheus ons zien. Zorgeloosheid is niet vanzelfsprekend maar eerder een uitdaging.
Je leven ka vol en druk zijn hetgeen een zegen kan zijn maar ook een enorme druk geven. Druk die ook ouders kunnen voelen. Hoe doen we dat in rust en ontspanning?

We jagen vaak de verwachtingen van anderen na maar in Mattheus lezen we anders namelijk over een leven in rust en vertrouwen. In de schepping zien we Gods rust want Hij zag dat het goed was. Deze cadans ademt rust uit met als climax de 7de dag waarop Hij ruste. Zie je hoe God ruste en genot? Wij mensen zijn vaak het tegenovergestelde en druk met worden i.p.v. zijn. God is het zijn (Ik ben die Ik ben) en rust vinden wij op Zijn cadans die ons op zondag uit de sleur haalt. Voel je hoe hij is? Vertrouw erop dat Hij zorgt. Hij geeft je een andere kijk op het leven, vormt je en geeft je focus. In de tekst staat te lezen: verzamel geen schatten op aarde waarmee Jezus ons de vergankelijkheid laat inzien. ‘Ontspullen’ ontlast je leven zegt Jezus, richt je op het koninkrijk Gods en daagt ons hierin uit.

Wij hoeven niet direct in het worden te schieten maar mogen een eenvoudig leven, zegenend leven vanuit het zijn. Niet presterend maar ademen wat God ons geeft. Hij leidt ons op de weg van de liefde met rust, tijd en aandacht. En Jezus gaat nog in stap verder in de verzen 25 en 26: maal je geen zorgen over wat je zult eten maar leef het simpele leven in vertrouwen op God. Onze blik op de aardse zaken doet ons verkrampen maar richt je blik op Jezus, laat los want Hij zorgt. Dat vinden we vaak moeilijk want we houden liever grip op de zaken maar Jezus zegt staar je niet blind op aardse zaken maar richt je op het koninkrijk. Verzamel moet in om te zijn in Hem oefen dat vooral op zondag de dag van rust. Het is al goed want Hij heeft ons al aangenomen dat is de rust van Zijn koninkrijk. Dan ontvang je ook alles in het leven waarmee je zegenend mag leven.
Rust, kalmte en eenvoud in Hem waar het al begon. Begin de dag met Hem in Zijn rust en ontvang wat Hij geeft.

Zie ook de twee eerdere levenslessen:
ds-lopers-tot-zegen-zijn
ds-lopers-erop-uit-gaan

Naar het overzicht