Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘tot zegen zijn’

Ds. Henco Lopers ging op zondag 21 februari voor in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak op deze tweede lijdenszondag over Romeinen 12 de verzen 1 t/m 9.

Wat is er mooier dan een ander tot zegen te zijn zo startte hij. Een helpende hand toesteken daar wordt toch iedereen blij van. Maar hoe vaak doen we dat nu echt? Het verbindt mensen en men raakt betrokken op elkaar maar het eist wel iets van ons. Paulus zegt in vers 1: “Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.” Paulus roept hier om Gods barmhartigheid om Zijn bewogenheid en mededogen.  Het is een gave van God die Hem alles koste namelijk Zijn zoon om het onvolmaakte te redden. Wat een liefde. Zo kunnen we Zijn kind zijn en in vrede en liefde leven.

Hoe is God u in uw leven tegemoetgekomen zo vroeg Lopers zich hardop af. Hoe kwam Hij reddend nabij? God doet dit telkens en op verschillende manieren. In verslavingen, pijn en verdriet geeft hij je wat je nodig hebt en slaat daarmee Zijn liefdevolle armen om je heen. Paulus gaat nog een stap verder en vraagt om een offer te maken namelijk om je leven in Zijn dienst te stellen. God kwam in liefde naar ons toe en Hij bracht het eerste offer en vraagt ons nu Zijn dienaar te zijn. Zo kan Hij in ons zegenend aanwezig zijn. Paulus spreekt zelfs over een overvloed van zegen. Hier past het niet alleen om God te loven en te prijzen maar ook om het verlangen te hebben om Zijn goedheid in je leven te ontvangen. Zo wordt Zijn liefde zichtbaar in deze wereld. In Jesaja 58 vers 7 wordt over onze houding geschreven: “Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt?” Dit moet onze houding zijn in Zijn dienst, aanwezig zijn namens God en dat vereist oefening aldus Lopers. De Theorie kennen we wel maar doen we het ook?

Vaak geven we pas als we onze eigen zaakjes op orde hebben maar Paulus zegt: vernieuw je houding ne richt je eerst op de ander zoals ons is voorgedaan. Haal de blik van je zelf af en kijk naar de ander. Het is een uitdaging om dit offer te brengen en de ander bij te staan met hulp, gebed, tijd, geld en bemoediging. Maar zo maken wij Christus zegenend zichtbaar in de wereld.

Naar het overzicht