Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘vrij door vergeving’

Op zondag 25 oktober ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en sprak opnieuw over het gemeenteproject aan de hand van het onze Vader en Psalm 32. Kinderen van God, burgers van het koninkrijk van de Hemel zo opende hij zijn preek. Ja, want zo mag ik jullie aanspreken door het geloof in Jezus Christus. In dat rijk mogen wij leven, in die ruimte zijn wij gezet als bevrijde kinderen. Door Hem geliefd en geaccepteerd. Jezus tilt het van je af en geeft in liefde deze ruimte en vrijheid. Dit brengt het burgerschap met zich mee, het goede leven met God.

Leeft u ook in die vrijheid en voelt u zich volledig schuldenvrij? Wij plaatsen het koninkrijk vaak ver weg maar het is er al hier en nu. Het koninkrijk raakt de aarde en Gods liefde kan je raken en bevrijden. Alsof we al met een been in de Hemel leven. Een krachtig voorbeeld hiervan laat David zien in Psalm 32. David begint de Psalm met een juichkreet: ‘Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven’. God telt zijn schuld niet. David heeft een hersteld leven met God. David kent ook de andere kant toen er zaken tussen hem en God in stonden zoals met Bathseba, zijn houding rond de volkstelling en de situatie rondom zijn eigen kinderen. Hij wist wat tekortschieten was en wilde ervoor wegvluchten zich verstoppen. Zo ook Adam in de hof die zich verborg voor God uit schaamte. Duidelijk herkenbaar voor ons telkens weer dir schaamte.
David kende dat knagende gevoel en bid: ‘zolang ik zweeg teerde ik weg’. Het vraat aan hem en dreigde te bezwijken. De lijn met God raakte verstopt er stond duidelijk is tussenin. Maar David beleed zijn zonde en ontving vergeving.

David ervaarde die bevrijding in een hernieuwd leven met God. De relatie was hersteld. Maar wat gebeurt er in de onderlinge relaties? Het onze Vader spreekt immers over ‘gelijk wij ook anderen vergeven? Kunnen wij de ander die vergeving ook schenken en hem bevrijden? Zelfs als de pijn bij ons nog aanwezig is? Het is wel wat God van ons vraagt. Het woord bevrijding is tweeledig in dit verband enerzijds naar je zelf en anderzijds naar je naaste. Zou het ons lukken het de ander niet na te dragen? We moeten het leren en Jezus deed het ons voor. Geven we de ander die ruimte en dragen we hun juk? Het werkt bevrijdend voor je zelf! Volg Jezus en laat Zijn licht hierin werken. Luister naar David want zolang hij zweeg teerde hij weg. Breng bij God wat er in je hart is zodat Hij de pijn, de bitterheid en het kwaad kan wegnemen en je herstellen.

Naar het overzicht