Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘wacht eens’

Ds. Op zondag, 28 november jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen van ds. Henco Lopers die zelf wegens omstandigheden verhindert was . De dienst krijg het thema ‘wacht eens mee’ en Lucas 1 de verzen 5 t/m 25 werd gelezen.

Je kunt op je zolder zomaar een je eerste plakboek tegenkomen en de herinneringen komen boven. Zo is het ook met Lucas die in dir Bijbelboek d schatten onthuld. Hij laat ons God zien en hoe deze werkt. Verhalen die ons vertellen hoe de hemel de aarde raakt. De hemel die voor ons gevoel vaak ver weg is en de aarde vol kwaad, pijn en verdriet.  En toch brengt God ze bij elkaar door de komst van zijn zoon.  Die kwam om ons te bevrijden van zonden en ziekte. Die kwam om ons te zegenen en te helen wat kapot is. Om ons te verzoenen met God de Vader.

Vooralsnog komt Hij in armoede in een stal nadat Simeon Gabriel ontvangt in Jeruzalem, in de tempel, het centrum van geloof. Daar spreekt God en het volmaakte van de hemel raakt hier de aarde. Het onvolmaakte van de mens is Simeon ook niet vreemd en is mens in Gods dienst. Hij staat in het heilige der heiligen met als zijn pijn van het gemis. Hij was immers kinderloos met Elisabeth en zij werden daar op aan gekeken. Dat blijkt wel uit Elisabeth haar reactie: “dit heeft Hij voor mij gedaan de verachting is voorbij” God raakt hen hier aan met de woorden: jullie gebeden zijn verhoort.” Dit treft niet iedereen om op manier zijn verlangens door God vervult te zien worden. Het roept de vraag op: en wat hebben wij aan dit verhaal want zo maak ik dit niet mee?

God stopt hier niet want Hij wil iedereen aanraken met vreugde en blijdschap door de geboorte van Zijn zoon. Niet zomaar een kind namelijk de redder van deze wereld. Die kwam om ons gereed te maken voor de Vader. Hij die dichtbij komt en verzoening brengt. Het is misschien niet direct ons onvervulde verlangen maar Hij kan ons leven anders vullen. Ook Zacharias kan het niet geloven maar hi en zijn vrouw worden ingezet en mogen meewerken aan Gods plan maar, en hoe herkenbaar, Zacharias zit vol maar ‘s. Hij kan alleen in onmogelijkheden denken. Zelfs als de engel Gabriel die altijd bij God is dit tegen hem zegt. Maar zo zijn wij mensen, wij spreken voor God.  Zacharias werpt een muur op vlak nadat God zijn belofte over hem uitsprak en dan pakt God hem bij de keel en zegt luister Zacharias luister! God legt hem letterlijk het zwijgen op. Luister naar mijn reddingsplan. Ik ben de God van liefde en ontferming, wees stil en luister. Laat mij spreken en je vervullen met genade. Zo zijn wij ook en hebben een grote mond tegen God en werpen onze maar ’s voor Zijn voeten. Maar wacht eens en zie wat Ik aan het doen ben zegt God. Het is de eerste adventszondag en verwacht Hem hier en nu. Want Gods wonderen zijn er noch steeds.

Naar het overzicht