Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Wat heeft Jezus met jou te maken’

Op zondag 17 januari ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtkring en sprak in een serie over de biografie van Jezus voor de derde keer over het Bijbelboek Marcus. Opnieuw uit hoofdstuk 1 de verzen 14 t/m 34.

In de betreffende tekst laat Jezus zijn Goddelijke autoriteit en macht zien maar heeft dat een plek in uw leven. Sommigen reageren onderkoeld op anderen passievol. Zit Jezus in je hoofd of je hart? De fases kunnen verschillen en de ene keer ben je passievol en de andere keer zit het meer in je hoofd. Marcus schrijft erover als Jezus voor het eerst predikt in Kapernaum waar men was bijeengekomen om te lezen en te bidden. Jezus was als gastspreker uitgenodigd en sprak over Jesaja. Maar men gewend was te horen uit de boekrollen over de oude profeten sprak Jezus over het Koninkrijk van God – de toekomst. Dat was men niet gewend en nadrukkelijk anders en de aanwezigen waren onder de indruk en spraken over een leer van groot gezag.

De mensen zijn verwonderd en het verhaal gaat rond. Waar in de Bijbel meestal d lofprijzing start na zo ’n gebeurtenis blijft deze nu uit. Men moet het nog laten bezinken en overdenken waarna de lofprijzing in Marcus 3 van start gaat. Dan staat er een man op die de tegenaanval inzet. Komt u ons vernietigen vraagt hij. De man herkent Jezus en zegt: “wat hebben wij met U te doen, Gij Jezus Nazarener, zijt Gij gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie Gij zijt, namelijk de Heilige Gods.” Hiermee dreef de bezetene een wig tussen de dorpen, de satan ten top. Maar Jezus spreekt de man aan en gebied de onreine geest uit te gaan met Goddelijk gezag en autoriteit.

Daarna bezoekt Jezus het huis van Petrus waar Petrus schoonmoeder plotseling ziek was geworden. Een bekende duivelse tactiek. De satan moest zijn meerdere erkennen in Jezus en als zo vaak slaat hij dan ergens anders toe. Maar ook hier is Jezus de redder en geneest de vrouw. Waarna velen uit het dorp naar Hem toe kwamen om Hem te zien, te horen en genezen te worden.

Wat heeft Jezus met ons te maken vroeg ds. Lopers zich afrondend af? We praten er veel over maar praten we ook met Hem? Zijn macht is er immers nog steeds. Hebben we de houding van ontzag en overgave zoals de joden uit het dorp die hem bezochten? Ga naar Hem toe elke dag want Hij heeft het bewezen. Hij wil ook u verlosser zijn.  Mag Hij in uw leven? Erken Hem die u liefdevol wil helpen.

Zie ook:
ds-lopers-zijn-boodschap-ging-de-hele-wereld-over
ds-lopers-ben-jij-geliefd

Naar het overzicht