Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘werk aan je intimiteit met God’

Zondag, 27 september jl., sprak ds. Henco Lopers zoal gewoonlijk in zijn thuisgemeente De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel en startte met een serie preken over ‘het feest van het koninkrijk’.  Dit deed hij aan de hand van Psalm 32: ‘God beschermt de gelovigen’
David zoekt God om Zijn aangezicht te aanschouwen hetgeen best spannend kan zijn. Dit doe je doorgaans alleen bij dierbaren die dicht bij je staan. Maar dit mag ook in je relatie met God, de schepper van Hemel en aarde.  Hij kent immers je hart. Ben je ook vertrouwd met Hem? Mag Hij erbij zijn en voelt dat vertrouwd? Durf je intiem te zijn met Hem? Maar wat zegt de Psalm erover?

David zoekt contact met God, contact dat kan verder groeien naar hechten waardoor liefde ontstaat. Intimiteit is het delen van je hart, het toevertrouwen aan God, van hart tot hart spreken en leven met Hem. Daar begint David ook mee in de Psalm ‘Ik zal den Heere loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn’ omdat God zijn hart heeft. Hij ademt hier Gods liefde uit. Waar het hart vol van is loopt de mond over. Die naar Hem opzien stralen van vreugde zegt David. Hij wil bij Hem zijn en zich verheugen om wie Hij is. Voelen en proeven van Zijn liefde in alle omstandigheden. Davids omstandigheden ten tijde van deze Psalm waren namelijk niet echt rooskleurig. ‘hij die zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech’

David gedroeg zich als een krankzinnige zonder uitweg maar zocht toch naar intimiteit met God. Ook in het Onze Vader gaat het over intimiteit met God. In de eerste bede als we uitspreken Onze Vader. Dan mogen we ook zeggen Abba/pappa en mogen we er zeker van zijn dat we bij Hem mogen komen als geliefd kind. Wanner je over bidden nadenkt kun je je wel vergissen. Het is allereerst het ontmoeten van God. Intiem met Hem zijn en Zijn liefde aanschouwen. Wordt stil, stel je hart voor Hem open en breng tijd met Hem door.

Naar het overzicht