Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘Wij zijn kinderen van God’

Zondag, 13 september jl., sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring over de doop aan de hand van Romeinen 8 als inleiding voor de bediening van de doop aan 2 kinderen. We hebben kinderen gekregen om lief te hebben, te beschermen en op te voeden zo opende hij. Kijk naar het dierenrijk waar wilde dieren op hun gevaarlijkst zijn als ze jongen hebben. Ze worden dan agressief en zijn onvoorspelbaar. Hun beschermingsreflex staat dan aan. Deze reflex wordt in Romeinen 8 betrokken op Gods liefde voor ons zijn kinderen.

Niets kan ons van die liefde scheiden zo lezen we in Romeinen. We zijn kostbaar in Zijn ogen door het offer van Christus. Het is goed om je te realiseren dat we vrijgekocht zijn door Christus. Zo mogen we met Hem leven. Omwille van Zijn zoon zal Hij ons alles schenken. Zal Hij ons na deze woorden nog alles nog afnemen, erop terugkomen? Nee, Hij gaat voor je en niets kan daartussen komen. Wij zijn erfgenamen in Christus. God is de schepper en niet iedereen wil Hem kennen. Alleen Zijn kinderen door geloof in Christus.

Dat neemt onze ziekte, zorgen en pijn niet weg maar blijf God zoeken want dan zegevieren we glansrijk en mogen we de kroon van de overwinning dragen en leven in Zijn rijk van vrede. Kind van de Vader in Christus waarvan de Geest getuigt. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.

Naar het overzicht