Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘wordt wijs door de Geest’

Op eerste Pinksterdag, zondag 23 mei jl.,  sprak ds. Henco Lopers in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel over het over de Geest aan de hand van 1 Korinthe 2 de verzen 1 t/m 16.

Wat is er nog betrouwbaar en waar zo vroeg hij zich hardop af. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden, nepnieuws en complet denkers. Je kan ervan in de war raken. Maar de vraag naar de waarheid beperkt zich niet tot de samenleving want ook de kerk wordt geraakt. Oude gewoontes blijken niet altijd van God, Wat nu te geloven en wat kunnen we van Paulus leren?

Korinthe was een gemeente met een grote diversiteit en Paulus schrijft erover: “ik bezat geen bijzondere wijsheid toen ik bij u was maar predik Jezus de gekruisigde” Jezus het centrum, de bron, het wezen van de kerk. Paulus noemt het zelfs een geheim. Een geheim dat verkondigd moet worden in de wereld. Jezus die  Hoe kan Zijn dood zoveel leven geven? Pauls noemt het een dwaasheid voor de heidenen en het kan schuren en botsen in je leven.

Toch is Jezus onze kern want Zijn sterven was de bron van alle goedheid in deze wereld en is krachtig door de Geest zonder menselijke wijsheid.  Het is God die ons inzicht geeft en overtuigd – de kracht van Pinksteren. De Geest overtuigd ons van Zijn sterven en geeft ons inzicht in de kracht van Jezus. Wat is nu waarheid en wat nu te geloven vroeg Lopers zich nogmaals af. Mensen zoeken in het algemeen bij andere mensen maar Paulus zegt: “het is Gods verborgen wijsheid die niet van deze wereld is” Een leven in volheid, verlost en vol wijsheid achterhalen wij niet als mensen.  Maar door de Geest krijgen wij inzicht en kennis in de zaken van God.

Vrijwel ieder mens heeft het besef dat er meer na dit leven we zijn dan ook spiritueel aangelegd edoch kunnen het niet achterhalen. Dat doet de Geest en Paulus zegt: “hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord heeft, in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid dien die Hem liefhebben.” De Geest laat het ons zien want de Geest kent alle wegen van God en ons mensen. Die Geest is uitgestort en spreekt ons aan, geeft inzicht en woont in ons. De Geest woont in God en in ons en verbindt zo beiden. Aan ons om er naar te luisteren en te vertrouwen. Leren luisteren naar de Geest. Bezitten we Hem en hoe weten we dat? Zij die gedoopt zijn hebben de Geest want dat heeft God belooft in je doop. Bid om die Geest om opnieuw vervuld te worden. De Geest lijd je terug naar Jezus, puur, zuiver, liefdevol en met kracht. Pinksteren is het feest van God de Geest die ons vertrouwd maakt met God, wat een geschenk!

Naar het overzicht