Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Lopers ‘zijn boodschap ging de hele wereld over’

Op zondag 3 januari ging ds. Henco Lopers voor in De Lichtring in Nieuwerkerk a/d IJssel en startte het nieuwe jaar met de eerste preek over de biografie van Jezus aan de hand van het Bijbelboek Marcus.

Jezus is de basis van ons christelijk geloof hij verbindt ons ook on het nieuwe jaar zo opende hij. Een biografie is een levensbeschrijving van iemand die iets belangrijks heeft gedaan. Het is interessant omdat je ervan kunt leren. Het geeft je een inkijk in iemands leven en zegt iets over het karakter van deze persoon. Zo kennen we allemaal wel de biografie van Mandela en Obama. De biografie van Jezus is geschreven door Marcus de oudste die bekend is.

 Hoe voorkom je dat iedereen zijn eigen Jezus creëert. Je ziet dast om je heen gebeuren wanneer de Bijbel gesloten blijft. Een God die bij je past en die je naar je hand hebt gezet. Zo kun je niet verlost worden! Wie is Jezus echt? Het probleem is van alle tijden en speelde ook in de tijd van Marcus en hij beschreef het.  Zijn liefde voor Jezus was groot. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 14 de verzen 51 en 52:  En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem. En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Marcus was betrokken op Jezus en trok met Petrus mee op zendingsreis hetgeen hij optekende. Zijn boodschap voor de wereld.

Het begint al in vers 1: Het begin des Evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Een dubbele titel namelijk zoon van God en gezalfde. Marcus is behoeftig om te laten zien wie Jezus is en haalt Maleachi 3 aan: Let op Ik zal u mijn bode zenden. Ook wijst hij op Jesaja 40: Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God! Marcus legt het accent op Jezus en zijn heraut Johannes die hem vooruitging. De weg van de kribbe naar het kruis met Marcus en zijn boodschap ging de hele wereld over.

Naar het overzicht