Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. N. Cluistra ‘Het bedekken van onze lippen…’

Ds. Cluistra, protestants predikant in de Dorpskerk in Capelle a/d IJssel schreef op de website van de protestantse kerk in Capelle a/d IJssel over de corona crisis en wat daarmee gepaard gaat.

Wie had ooit kunnen denken dat we allemaal een mondkapje opzetten in winkels, openbaar vervoer en zoveel plekken meer. Eerst wat onwennig maar nu zijn we er al aardig aan gewend. Je merkt wel dat door zo je mond te bedekken het communiceren met elkaar wat moeizamer gaat. Je mist de glimlach om de mond. Je moet meer moeite doen om elkaar goed te verstaan. Toch deed het mondkapje me ook direct denken aan een prachtig gebed uit Psalm 141:3. Daar staat: ‘Zet een wacht voor mijn mond, Heer, een post voor de deur van mijn lippen.’ Op de één of andere manier zijn me de woorden uit de Oude Berijming bijgebleven.

Toen zongen we:

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat’ ontglippen.

In de Nieuwe Berijming is het woord ‘zwijgen’ toegevoegd. Dat doet denken aan het spreekwoord: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud.’ Want er wordt wat gebabbeld, gepraat, geoordeeld, geroddeld. Het is dan ook mooi om deze woorden na te bidden:

Doe mij, HEER, te rechter tijd zwijgen,
laat mij niet spreken zonder grond,
bewaak de deuren van mijn mond,
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen.

Wanneer het mondkapje ons niet alleen bewust maakt van het gevaar van het coronavirus maar ons ook helpt om bewuster te spreken is dat heel wat waard. De apostel Jakobus waarschuwt in hoofdstuk 3 van zijn brief ook al voor de gevaren van onze tong. Verkeerde woorden kunnen immers zoveel stukmaken en de ander pijn doen. Vaak oorzaak van een hoop problemen.

Met of zonder mondkapje hebben we steeds weer te bidden: ‘Zet een wacht voor mijn mond.’ Het is je bewust worden: ‘Waar komen mijn woorden vandaan?’ Wil ik de ander de mond snoeren, aftroeven, de baas zijn? Of spreek ik woorden die bemoedigen, op weg helpen, misschien kritisch maar wel uit liefde gesproken zijn? Ach wie weet helpt een mondkapje om bedachtzamer te spreken!

 

Naar het overzicht