Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Oldenhuis ‘aanvaard elkaar’

Op zondag, 16 mei jl., las Nico van der Mark een preek van ds. Oldenhuis uit Bergschenhoek voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel aan de hand van Romeinen 14 t/m 15 vers 7.

We mogen weer samenkomen al blijft het moeilijk om verbonden te blijven. Lastig om 1 gemeente te zijn en te blijven in deze tijd. Soms lijkt het wel uit het oog uit het hart te zijn. Maar God is onveranderd en komt met Zijn liefde ons tegemoet. Vanuit die liefde moeten wij elkaar liefhebben zodat Christus zichtbaar wordt. Verbondenheid van hart tot hart. Eerder al sprak ds. Lopers over dit onderwerp op 2 mei jl.: https://www.geloofinnieuwerkerk.nu/nieuws/ds-lopers-eenheid-en-verscheidenheid.

Maar wanneer er verschillen optreden in de gemeente komt deze verbondenheid onder druk te staan. Paulus schijft hierover in Romeinen en benoemd twee groepen namelijk de zwakken en de sterken. In vers 7 van hoofdstuk 15 zegt hij: aanvaard elkaar in Christus zoals Hij u aanvaard heeft want dat is de enige weg. In Rome leek het te gaan om eten, drinken en de feestdagen. Daar werd verschillend over gedacht. Het lag gevoelig. Paulus noemt de Joodse christenen zwak omdat deze zich strak aan de wetgeving hielden en de niet Joodse christenen sterk daar deze zich vrij voelden. Zo ontstond er druk zoal wij die misschien herkennen in discussies over homo ‘s, liturgieën, samenwonen en vrouwen in het ambt. De vraag stellen is vaak al genoeg. De verschillen worden zichtbaar. Paulus schrijft in vers 3: hebt geen oordeel. Hij is hard want als je wilt leven tot Gods eer dan mag je niet oordelen of neer kijken op.

Maar schrijft ook hoe het wel moet: aanvaard elkaar tot eer van God zoals Christus u lief heeft. At Paulus hier schrijft gaat verder als elkaar respecteren. Er staat dan letterlijk dat je de ander erbij moet nemen hoe verschillend ook. Je neemt de ander op in je hart. Hiermee leg je hart op tafel. Praat niet over maar met elkaar zegt Paulus. Hiermee krijgen zijn woorden gewicht mee en is het meer als respect en acceptatie want het is tot Zijn eer. Wanneer wij het ander of niet invullen brengen we God schade toe. Christus heeft ons aanvaard hetgeen de kern van ons geloof is. Hij gaf er Zijn leven voor. Willen wij Hem volgen en handelen in de Geest? Paulus zegt: zie af van u bezwaren want dat bindt samen. Eensgezind Christus volgen dat is de manier de weg schrijft hij. Is dit te hoog gegrepen? Dat lijkt vaak wel zo maar Christus gaat ons hierin voor, met ons mee en dan mogen we hierin groeien. Omdat Gods koninkrijk een zaak is gerechtigheid.

 

Naar het overzicht