Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Oldenhuis ‘alles draait om liefde’

Op zondag, 14 januari jl., werd er in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel een preek gelezen daar ds. Lopers nog van een vakantie genoot. De preek was van ds. Oldenhuis, GVK-predikant in Bergschenhoek die 1 Johannes 4 vers 7 t/m 21 besprak en het de titel ‘Alles draait om liefde meegaf.

Alles draait om liefde en er wordt veel over geschreven en gesproken. Vele televisieprogramma ‘s worden ermee gevuld en we worden er blijkbaar gelukkig van. Maar ook in de Bijbel komt het onderwerp veelvuldig aan de orde. Maar is het echt allemaal zo makkelijk?  Hebben wij elkaar lief? Niet iedereen wordt er gelukkig van. Toch staat deze oproep in Bijbel. Ja, van je vrouw of man en je kinderen houden is niet moeilijk maar hoe zit dat met de mensen buiten je comfortzone? Als ze er anders uit zien en denken? Helaas gebeurt dit ook in de kerk. Liefde is dus niet zo vanzelfsprekend. Zeker het laatste jaar niet waarin we veel op onszelf moesten zijn vanwege de lockdown. We gaan vaak onze eigen gang en leven zo makkelijk langs elkaar heen.

Zo kunnen we ook in de kerk zitten, we hebben wel wat met God maar die mensen. Maar Johannes zegt dat alles om de liefde draait omdat het bij God hierom draait en God liefde is. Het is geen oproep maar een opdracht. Maar worden we er warm van? Liefde is kijken naar God want dat is echte liefde in eigen persoon. Niet geheimzinnig maar vol van daden door Jezus. Leer het van Hem. Hij gaf Zijn zoon en als dat geen liefde is. Het werk anders als bij ons want God verwacht geen tegenprestatie en streept zichtzelf door, opofferend zelfs wanneer je met je rug naar Hem toe staat.

Maak God dan zichtbaar schrijft Johannes door elkaar lief te hebben als een inktvlek die de wereldwijd uitbreidt. Want als wij elkaar liefhebben dan blijft God in ons. Na Golgotha komt hier dus de liefde hier tot een hoogtepunt en tot zijn doel. Maar kunnen we elkaar zo liefhebben? Wij denken vaak dat Gods liefde voor ons belangrijk is en dat de rest wel komt maar onze liefde voor anderen is essentieel zo laat Johannes ons weten. Die daarnaast zegt: wie niet lief heeft kent God niet. Niemand heeft ooit God zegt Johannes maar als wij elkaar liefhebben dan wordt God zichtbaar. Geloven is dus de ander liefhebben.

Je kan dus niet naar de kerk komen als je alleen iets met God hebt en de ander niet liefhebt. Heb elkaar lief zoals God ons liefheeft ook buiten comfortzone zonder opgeven en onvoorwaardelijk. Met liefde die zich verheugd in de ander. Toont genade en breekt niets af. Het zal ons niet altijd lukken maar de kerk is wel een plaats waar je dat mag oefenen en bij uitstek de plek waar je opnieuw mag beginnen. Alles draait om liefde en met minder kan je niet toe.

Naar het overzicht