Nieuwsbericht toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. Reitsema ‘Wandel in Christus’

Op zondag, 15 november jl., ging gastpredikant ds. Reitsema voor in De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel in een dienst die rondom Kolossenzen 2 de verzen 16 en 17. Noem God nooit je grootvader want hij is je Vader zo startte hij. Geloof in Jezus ook in crisistijd. Vraag om geloof door Hem. Paulus schrijft in de tekst ‘Wandel in Christus’. Wees in Hem geworteld en gegrondvest. Wandel in Jezus, doe wat Hij wil en steun op Hem.

In de brief aan de Kolossenzen blijkt dat ze in deze rijke stad het geloof omarmt hebben en Paulus drukt ze op Paulus is vol blijdschap over wat hij ziet en drukt ze op het hart dat ze met Jezus moeten wandelen. Geloof is niet vanzelfsprekend het is en blijft een wonder. Let op Paulus zegt niet ik en blij dat jullie religieus zijn maar hij is blij met hun geloof in Jezus. Religie komt namelijk vanuit de mens zelf, van onderen en niet van boven van God de Vader. Paulus heeft het hier over het geheim van God namelijk Jezus. Iedere generatie moet dat opnieuw ontdekken. Wij mogen naar boven kijken zelfs in corona tijd. Hij zal liefdevol Zijn armen om ons heen slaan. Je kunt je ook niet beroepen op het geloof van je ouders want God heeft kinderen en geen kleinkinderen. Wandel in Jezus en niet met Jezus zegt Paulus in een andere sfeer dan wat we gewend waren toen we wandelde in zonden.

Er is voldoende aanbod van religieuze bijeenkomsten. Zie het populisme en het nepnieuws met religieuze ondertonen. Paulus zegt onzin jullie hebben Jezus aangenomen. Christus Jezus de Heer de gezalfde van boven. Die ons vrijkocht. Paulus gebruikt hier opzettelijk 3 namen. Christus als in de gezalfde van boven die ons vrij zette. Jezus als in zijn roepnaam. De redder, Hij die zich roepen en vinden. Heer als in een titel. De verrezen Heer. Zoals ook de doop dit bevestigt. De Heer van je leven, de bron waaruit we mogen putten. Blijf dicht bij Hem voor kracht om te doen wat Hij vraagt.

Paulus gebruikt de woorden ‘geworteld, gegrondvest, vasthoudendheid en dankbaarheid’. Geworteld als in Psalm 1 de boom des levens. Jezus als krachtbron. Gegrondvest als in als een huis dat gebouwd is op de rots. Vasthoudendheid in ons leven door Hem in goede en slechte tijden ons vastklampend aan Hem.  Als je de eerste drie hebt gekregen wees dan dankbaar voor dit grote wonder waar we 10.000 redenen voor zijn.

God is groot en sterk en daarnaast een trouw Vader en niet omdat wij van die goede en stoere christenen zijn. Wij mogen ons richten op Hem. Schuil bij de Vader door Christus Jezus de Heer.

 

Naar het overzicht