Nieuwsbericht toevoegen Overdenking toevoegen Agenda-item toevoegen

Ds. René van Loon ‘hoe de lente in de kerk kan bloeien’

Tijdens de jaarlijkse ambtsdragersbijeenkomst van de Protestantse gemeenten in Capelle a/d IJssel hield ds. René van Loon een inspirerend betoog over vernieuwingen in de kerk aan de hand van enkele delen uit zijn boek Lente in de kerk, impressie van nieuwe en hoopvolle bewegingen.

Geef de lente de ruimte! Tien conclusies.

 1. Alleen God kan groei en bloei geven.
  Openbaring 3: 7. Het gaat om een intense band met God, de kerk wordt op de knieën gebouwd. Opvallend dat in Engeland het gebed zoveel meer nadruk krijgt dan hier en dat in de hele breedte van de kerk veel vrijmoediger over God en Zijn werk gesproken wordt.
 2. Omslag in denken nodig, anders self fulfulling prophecy van achteruitgang.
  Wie denkt dat alles achteruit gaat, heeft weinig verwachting van God. Dat is juist wel nodig!
 3. Liturgietransitie noodzakelijk.
  Dit is een heel belangrijke conclusie. Omarm het dat jongeren het anders willen. Niet bang zijn! Er zijn nauwelijks twintigers te vinden die genieten van orgelmuziek, en al helemaal niet buiten de kerk. Ik ben niet geroepen om mensen te bekeren tot orgelmuziek, maar tot Jezus Christus. Wel zouden klassiek aangelegde mensen (zoals ik) het orgel heel erg missen. Daarom verschillende diensten! Zoals Anglicanen en ook CGK Zwolle dat doen. Dit is ook van belang vanwege het verschil tussen introverte en extraverte mensen, veel kerkplanten zijn wel erg ingesteld op extraverte mensen die graag aangesproken worden en het leuk vinden om in groepjes te praten en zo. Veel meer ‘grafts’ nodig, ‘enten’ van nieuwe stekken op oude bomen, zoals dat veel in Engeland gebeurt. Daarbij vanaf de start migranten betrekken in het leiderschap en de uitvoering.
 4. Meer contact met christenmigranten (internationale kerken).
  Als Nederlandse kerken doen we onszelf én hen erg tekort als we zo weinig contact hebben. We moeten veel meer, zonder plan of agenda, elkaar opzoeken, relaties aanknopen. Kijken hoe dat verloopt. Niet meteen diaconaal insteken, dat is toch uit de hoogte, maar vanuit een diep respect voor wat er bloeit in de migrantenkerken. Er is echt nog heel veel te doen in de beeldvorming: van ‘hulpbehoevend, schattig om hun muziek en lekker eten, geen afspraken mee te maken’ naar: ‘geloof dat veel meer beproefd is dan het onze, mensen die veel meer offers brengen voor hun geloof en hun gemeente dan de gemiddelde Nederlandse kerkganger, mensen die ons kunnen helpen in het vertrouwen op God en in het gebed’.
 5. Alle mogelijke middelen, voor zover verantwoord, inzetten voor de toekomst van de kerk.
  Zoals de PKN en sommige plaatselijke kerken al doen. Niet bang zijn voor concurrentie, wel alles in overleg. Gewoon proberen.
 6. Diaconaat is geen bijzaak, maar een uiting van eenheid met Christus. Christus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Mijn eigen ervaring in Capelle, maar ook op veel andere plaatsen, is dat dit één van de sleutels is tot groei. Er zijn veel diaconale kleinere kerkplanten. Vraag niet-gelovige buurtbewoners om hulp, veel mensen willen je graag van dienst zijn.
 7. Veel bewuster nadenken over kerkgebouwen als visitekaartjes.
  Gebouwen zijn het waard om in te investeren, zodat ze vitaliteit uitstralen. Zo goed mogelijk benutten, naast eigen activiteiten óók voor de buurt of het dorp, én voor migrantenkerken en nieuwe kerkplanten. Let goed op het interieur. Laat het gebouw méér naar de wijk uitstralen, ook via borden, vitrinekast en banners. Gebouwen zijn heel kostbare verwijzingen naar het christelijk geloof. Laten het bijenkorven van geloof worden.
 8. Geef nieuwe gelovigen veel meer aandacht.
  Het is zo zonde dat op veel plaatsen de ervaring is dat zij weer wegvloeien. Denk aan: (1) een mentor, (2) een kring (3) een taak. Laat een nieuwe gelovige jarenlang bijbelstudie met iemand doen.
 9. Ga als kerk meer de markt op van zingeving.
  Wat in Amsterdam gebeurt is van groot belang: waar zijn de kerken op de markt, meestal de online markt, van identiteit, zingeving, psychische processen, balans, enzovoorts? Dit is een uitdagend nieuw terrein. Ds. Mark van Leeuwen in Rotterdam organiseerde ‘levensboek-avonden’ met een rouw- en verliesexpert, Tim Vreugdenhil organiseert bedrijfs-inspiratiesessies.
 10. Voed de eenheid, oefen jezelf in liefde voor de hele kerk.
  Het totale spectrum van reformatorisch, evangelisch, oecumenisch, RK, Orthodox. De vader in de gelijkenis wil de twee zonen samenbrengen. Voel jezelf niet verplicht om alles bij de ander mooi of goed te vinden, maar oefen je in de liefde. Pak jezelf aan. Houd je kritiek nu eens even voor je, en zie wat verbindt. Zoek elkaar op, ook zulke tegenstellingen als refo-RK, refo-evangelisch en oecumenisch-evangelisch. Zoek de uitdaging van een totaal andere kerk en laat je verrassen door wat mooi is.

Bron: www.protestantsegemeentecapelle.nl

Naar het overzicht